Yritysturvallisuuden kokonaisuus helposti ja mitattavasti

Nykypäivänä tehokas uhkien torjunta vaatii näkyvyyden kokonaisturvallisuuteen. Digitalisoituneessa maailmassa perinteinen jako turvallisuuden eri osa-alueiden välillä ei enää toimi. Kyberturvan ja fyysisen turvallisuuden käsittely irrallaan jättää vääjäämättä aukkoja suojaukseen, eikä kokonaisuutta pystytä hallitsemaan selkeästi. Yksi Turvallisuus® yhdistää digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden yhdeksi helpoksi palveluksi. Palvelu tuottaa asiakkaan liiketoiminnan ominaispiirteet huomioivan tilannekuvan ja proaktiivisen suojauksen.

Yksi Turvallisuus® yhdistää turvallisuuden osa-alueet

Yksi Turvallisuus® perustuu jatkuvan kehittämisen toimintamalliin, jossa huomioidaan liiketoiminnalle ominaiset piirteet ja arvioidaan uhkapinta-alaa jatkuvasti. Tämä toimintamalli yhdistettynä asiakkaan omiin tavoitteisiin ja Virian kattavaan turvallisuusosaamiseen luo polun kokonaisturvallisuuden kehittämiselle.

Kyberturvan palvelut

IT-infrastruktuurin palvelut

Rakenteellisen turvan palvelut

Turvateknologian palvelut

Systemaattista kehittämistä

Yksi Turvallisuus® kehittää kokonaisturvallisuuden tasoa. Mitattavuuden ja systemaattisuuden vuoksi noudatamme palvelussa CMMI:n 6-portaista maturiteettiasteikkoa. Alkukartoituksen jälkeen asiakkaalle tehdään toiminta- ja kehityssuunnitelma vähintään 3-tason saavuttamiseksi.

  • Kypsyystaso 0: Kertaluontoista ja tuntematonta

  • Kypsyystaso 1: Arvaamatonta ja reagoivaa

  • Kypsyystaso 2: Projektitasolla hallinnoitua

  • Kypsyystaso 3: Proaktiivista toimintaa

  • Kypsyystaso 4: Mitattua ja kontrolloitua

  • Kypsyystaso 5: Vakaata ja joustavaa

Matka kokonaisturvallisuuteen

Ennakoiva ja hallittu toimintaympäristö saavutetaan systemaattisella työllä. Yksi Turvallisuus® –roadmap varmistaa tavoitteen saavuttamisen.

 

Yksi Turvallisuus roadmap

Yksi Turvallisuus® toimitiloissa

Havainnollistava esimerkki. Tuotettava tekninen suojaus määräytyy aina asiakaskohtaisesti.

Yksi Turvallisuus® etätyössä

Havainnollistava esimerkki. Tuotettava tekninen suojaus määräytyy aina asiakaskohtaisesti.

Asiakkaitamme

Kaikki turvateknologiapalvelut yhdestä paikasta

Stadium-liikeketjun kaikki turvateknologiaan liittyvät palvelut ja järjestelmät tulevat Virialta. Viria toimittaa Stadiumin 26 liikkeeseen ja viiteen Outlet-myymälään Suomessa muun muassa kulunvalvonta-, rikosilmoitin-, kameravalvonta-, tuotesuojaus-, vuosihuolto- ja dokumentointipalvelut. – Meille tärkeintä…