Strategia

Virian toiminta-ajatuksena on edistää asiakkaan menestymistä turvaamalla liiketoiminnan jatkuvuus sekä lisäämällä tiedon hyödyntämistä. Haluamme olla edelläkävijä digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden tuottamisessa ja tiedon jalostamisessa asiakkaan hyödyksi.

Tiedon turvaamisen edelläkävijä

Olemme viimeisintä turvateknologiaa hyödyntävä palveluyhtiö, jonka liiketoiminta keskittyy digitaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Näihin molempiin liittyy kiinteästi tiedon kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen, joka muodostaakin Virian kolmannen tukijalan eli tiedon jalostamisen ratkaisut.

Ainutlaatuista Viriassa on näiden yhdistäminen. Ainoana Suomessa yhdistämme turvallisuusratkaisuihin kehittynyttä analytiikkaa.

Toimimme palveluintegraattorina.

Rakennamme parhaista olemassa olevista palveluista kokonaisuuksia, jotka palvelevat asiakkaittemme liiketoimintaa kaikkein sopivimmalla tavalla. Turvaliiketoiminnassa erotumme erityisesti kaupan alan ja sote-sektorin ratkaisuissa. Tutustumme syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan ja löydämme yhdessä keinot edistää sitä uutta teknologiaa hyödyntäen.

Laajennamme markkinoitamme asiakaslähtöisesti.

Kaikki Virian liiketoiminnat ovat vähintään valtakunnallisia. Vahva taseemme mahdollistaa voimakkaan kasvun myös ulkomaille sekä strategiamme mukaiset yritysjärjestelyt.

Haemme markkinajohtajan asemaa turvapalveluissa, ensin Suomessa ja sitten Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomen ulkopuolelta tuleekin Virian liikevaihdosta jo noin kolmasosa. Tästä pääosa on peräisin ruotsalaiselta Sappalta, osittain Hiboxin kansainvälisiltä asiakkailta Euroopasta ja Amerikasta. Turvaliiketoiminnassa olemme laajentuneet ulkomaille asiakkaidemme mukana toimittaen palveluita useisiin maihin.

Tavoittelemme vahvaa kasvua.

Lähiajan merkittävimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät konsernin kannattavuuden parantamiseen.

Vuoteen 2020 mennessä Viria tavoittelee liikevaihdon merkittävää kasvattamista sekä orgaanisesti että strategiaa tukevilla yritysostoilla. Kannattavuustavoitteeksi on asetettu 5 %:n liikevoitto (ilman liikearvopoistoja).

Kasvatamme omistaja-arvoa luomalla edellytykset listautumiselle.

Strategian keskeisenä tavoitteena on osakkeen arvonnousu ja vaihdettavuuden parantaminen. Pyrimme rakentamaan Viriasta seuraavien 3-4 vuoden aikana kasvunäkymiltään ja kannattavuudeltaan sellaisen yhtiön, jolla on edellytykset mahdolliseen listautumiseen. Tämä edellyttää myös synergioita liiketoimintojen välillä, ja tavoitteena onkin rakentaa tytäryhtiöistämme yhtenäinen kokonaisuus, joka on yhdessä enemmän kuin osiensa summa.