Strategia

Virian toiminta-ajatuksena on olla edelläkävijä verkko- ja turvallisuusratkaisuissa sekä tiedon jalostamisessa asiakkaan hyödyksi. 

Vahvistamme tiedon hyödyntämistä.

Virian liiketoiminta Suomessa nojaa tällä hetkellä voimakkaasti fyysiseen ja digitaaliseen turvallisuuteen sekä tietoverkkoihin. Näihin molempiin liittyy kiinteästi tiedon kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen, joka muodostaakin Virian kolmannen tukijalan eli tiedon jalostamisen ratkaisut. Luomme asiakkaille arvoketjuja tiedon keräämiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen.

Toimimme palveluintegraattorina.

Rakennamme parhaista olemassa olevista palveluista kokonaisuuksia, jotka palvelevat asiakkaittemme liiketoimintaa kaikkein sopivimmalla tavalla. Turvaliiketoiminnassa erotumme erityisesti kaupan alan ja sote-sektorin ratkaisuissa. Tutustumme syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan ja löydämme yhdessä keinot, miten sitä voi edistää uutta teknologiaa hyödyntämällä.

Laajennamme markkinoitamme asiakaslähtöisesti.

Kaikki Virian liiketoiminnat toimivat vähintään valtakunnallisesti.

Suomen ulkopuolelta tulee Virian liikevaihdosta jo noin kolmasosa. Tästä pääosa on peräisin ruotsalaiselta Sappalta, osittain Hiboxin kansainvälisiltä asiakkailta Euroopasta ja Amerikasta. Tavoitteenamme on vahvistaa kansainvälistä liiketoimintaa myös muissa liiketoiminnoissa.

Tavoittelemme vahvaa kasvua.

Lähiajan merkittävimmät taloudelliset tavoitteet liittyvät konsernin kannattavuuden parantamiseen.

Vuoteen 2020 mennessä Viria tavoittelee liikevaihdon kasvattamista 120 miljoonaan euroon. Kasvusta merkittävän osan odotetaan tulevan strategiaa tukevista yritysostoista. Kannattavuustavoitteeksi on asetettu 3 -5 %:n liikevoitto (ilman liikearvopoistoja).

Kasvatamme omistaja-arvoa luomalla edellytykset listautumiselle.

Strategian keskeisenä tavoitteena on osakkeen arvonnousu ja vaihdettavuuden parantaminen. Pyrimme rakentamaan Viriasta seuraavien 3-5 vuoden aikana kasvunäkymiltään ja kannattavuudeltaan sellaisen yhtiön, jolla on edellytykset mahdolliseen listautumiseen. Tämä edellyttää myös synergioita liiketoimintojen välillä, ja tavoitteena onkin rakentaa nyt varsin erillisistä tytäryhtiöistä yhtenäinen kokonaisuus, joko on yhdessä enemmän kuin osiensa summa.