Meille on vain yksi turvallisuus.

Uudistamme turvallisuusalaa tuottamalla asiakkaillemme kokonaisturvaa. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat toimintansa ja omaisuutensa suojaamisessa sekä fyysisen että digitaalisen turvallisuuden ratkaisuja. Myös teknologisesti nämä ovat lähentyneet toisiaan. Viria erottuu markkinoilla yhdistämällä ne yhdeksi kokonaisuudeksi ja näin helpottaa ja tehostaa asiakkaan turvallisuuden hallintaa.

Suojaamme tiedon ja teemme siitä tulosta.

Tieto on monen yrityksen tärkein omaisuus. Tiedon turvaamisen lisäksi ratkaisumme tuottavat siitä asiakkaalle tulosta. Tuotamme kehittyneitä tiedon jalostamisen, analysoinnin ja tiedolla johtamisen palveluita sekä asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä digitaalisia palveluita. Ainoana Suomessa yhdistämme turvallisuusratkaisuihin analytiikkaa, jonka ansiosta ne paitsi turvaavat myös edistävät asiakkaan liiketoimintaa.

Rakennamme turvallisuuden ja tiedonhallinnan palveluistamme integroituja, asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Olemme tehneet yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveyssektorin, kaupan sekä finanssialan kanssa. Tutustumme syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan ja löydämme yhdessä keinot edistää sitä uutta teknologiaa hyödyntäen.

Tavoittelemme vahvaa kasvua.

Virialla on vahva asema kasvavilla toimialoilla. Tavoitteenamme on lähivuosina kasvattaa liikevaihtoa sekä orgaanisesti että strategiaa tukevilla yritysostoilla. Kannattavuustavoitteeksi on asetettu vähintään 5 %:n liikevoitto (ilman liikearvopoistoja).

Laajennamme markkinoitamme asiakaslähtöisesti.

Kaikki Virian liiketoiminnat ovat vähintään valtakunnallisia. Vahva taseemme mahdollistaa voimakkaan kasvun myös ulkomaille sekä strategiamme mukaiset yritysjärjestelyt.

Haemme markkinajohtajan asemaa turvapalveluissa, ensin Suomessa ja sitten Pohjoismaissa ja Baltiassa. Olemme laajentuneet ulkomaille asiakkaidemme mukana toimittaen palveluita useisiin maihin.

Kasvatamme omistaja-arvoa luomalla edellytykset listautumiselle.

Strategian keskeisenä tavoitteena on osakkeen arvonnousu ja vaihdettavuuden parantaminen. Pyrimme rakentamaan Viriasta seuraavien 2 – 3 vuoden aikana kasvunäkymiltään ja kannattavuudeltaan sellaisen yhtiön, jolla on edellytykset mahdolliseen listautumiseen. Tämä edellyttää myös synergioita liiketoimintojen välillä, ja tavoitteena onkin rakentaa tytäryhtiöistämme yhtenäinen kokonaisuus, joka on yhdessä enemmän kuin osiensa summa.