Turvallisuus ja toimintavarmuus ovat palveluissamme avainasioita

Vastuullisia palveluita ja tuotteitaTehtävänämme on auttaa asiakkaitamme varmistamaan heidän liiketoimintansa jatkuvuus ja sujuvuus. Turvallisuus on siis ydinasia kaikessa toiminnassamme.

Suojaamme asiakkaidemme tiedon, omaisuuden ja ihmiset fyysisiltä ja digitaalisilta uhilta ja tuotamme uusia digitaalisia palveluita, joissa huomioidaan tietoturva ja –suoja.

Tuotteemme ja palvelumme ovat kestäviä ja turvallisia tarkoituksenmukaisessa käytössä. Niiden tuottamisesta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön, eikä tuotannossa tuhlata energiaa, luonnonvaroja tai muita resursseja. Tuotteemme voidaan korjata, kierrättää tai hävittää turvallisesti.

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät vastuullisuuden vaatimukset koskevat myös kumppaneitamme, joilta teemme hankintoja.

Muut vastuullisuuden osa-alueet

Ihmiset

Haluamme, että työyhteisömme  on turvallinen ja tasa-arvoinen kaikille työntekijöillemme.

Laatu ja ympäristö

Palveluidemme korkean laadun varmistamiseksi arvioimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.