Monimuotoinen ja uudistuva

Viria-konserni työllistää noin 700 henkilöä 23 paikkakunnalla. Työyhteisömme perustana on toisten arvostaminen. Konserni on rakentunut yritysostojen kautta useista erilaisista yhtiöistä, ja osittain tämän taustan vuoksi yrittäjähenki näkyy virialaisissa edelleen vahvasti.

Haluamme Virian olevan työyhteisö, jossa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin sekä pääsevät tekemään merkityksellistä työtä joka päivä. Henkilöstötyytyväisyyttä mittaamme vuosittain sekä laajalla kyselyllä että lyhyillä pulssitutkimuksilla. Tärkeimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä työntekijöidemme mielestä ovat mielekkäät työtehtävät, työpaikan vahva yhteishenki ja oikeudenmukainen palkka. Asiantuntijaorganisaatiossa korostuu myös mahdollisuudet kehittää itseään ja osaamistaan sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

Vuonna 2019 henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, keskimäärin 78 (asteikolla 0-100). Osassa yhtiöistä tyytyväisyys on aivan huipputasolla, mikä on tulosta johdonmukaisesta työstä ihmisten hyvinvoinnin ja toimivan yrityskulttuurin eteen. Kehitämme jatkuvasti työn tekemisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn sisältöön. Esimiestyön kehittämiseksi käynnistimme syksyllä 2019 Virian hyvä esimies -koulutusohjelman.

Osaaminen on tärkein resurssimme, joten henkilöstön osaamisen kehittäminen on merkittävässä roolissa. Keinoina on niin työssä oppimista, omien koulutusten järjestämistä kuin ulkopuolisia, mm. päämiesten sertifikaatteihin johtavia koulutusohjelmia. Viria kannustaa myös omaehtoiseen kouluttautumiseen ja osallistuu sen kustannuksiin. Aureolis on perustanut oman BI-akatemian henkilöstönsä ja asiakkaiden kouluttamiseen.

Haluamme, että Viria on kaikille tasa-arvoinen työpaikka. Syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi Virialla on tasa-arvosuunnitelma, jonka sisällöstä muistutetaan säännöllisesti esimies- ja henkilöstötilaisuuksissa. Toimialoillamme, turvallisuus- ja IT-aloilla naisten osuus työvoimasta on matala, eikä Viria ole tässä poikkeus. Olemme pyrkineet eri yhteyksissä nostamaan naispuolisia työntekijöitämme esille, jotta heidän esimerkkinsä kannustaisi tyttöjä hakeutumaan teknisille koulutusaloille.

Jokaisella Virian työntekijällä on oikeus päästä kotiin terveenä. Työturvallisuuden osalta tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Riittävä turvallisuuskoulutus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Panostamme vahvasti myös työssä jaksamiseen. Viria Securitylla on OHSAS 18001:2007-sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Henkilöstön osakepohjainen kannustinohjelma on saavuttanut suuren suosion sekä vuonna 2018 että 2019, ja siihen on molempina vuosina osallistunut yli puolet henkilöstöstä. Suosio kertoo henkilöstön sitoutumisesta ja luottamuksesta Virian tulevaisuuteen.