Jatkuvan parantamisen periaate ohjaa laatu- ja ympäristötyötämme

Ympäristötyö - päämääränä ehkäistä resurssien tuhlausta sekä vähentää energian käyttöäTurvalliselle ja laadukkaalle toiminnalle on pohjana Virian toimintajärjestelmä, joka on kansainvälisen laatustandardin ISO 9001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä.

 

Noudatamme jatkuvan kehittämisen ”suunnittele – toteuta – arvioi – kehitä” -periaatetta.

Laatujärjestelmämme auditoidaan ja todennetaan riippumattomien sertifiointilaitosten toimesta säännöllisesti. Lisäksi toteutamme vuosittain sisäisiä auditointeja.

Virian ympäristötyön päämääränä on jatkuvalla parantamisella ehkäistä resurssien tuhlausta sekä vähentää energian käyttöä.

Energian käyttöä pyritään aktiivisesti vähentämään esimerkiksi konttorien, konesalien ja kulkuvälineiden osalta. Asennustoiminnassa huomioimme muun muassa kemikaalien käyttöturvallisuudesta ja hävittämisestä annetut ohjeet.

Virian ympäristöpolitiikka ja laatutyö perustuvat strategiaamme ja arvoihimme, sovellettaviin lakeihin ja viranomaismääräyksiin, tunnettuihin standardeihin sekä hyvään hallintotapaan.

Muut vastuullisuuden osa-alueet

Tuotteet ja palvelut

Palvelumme ovat varmistamassa asiakkaan liiketoimintaa, joten niiden turvallisuus ja toimintavarmuus ovat avaintekijöitä.

Ihmiset

Haluamme, että työyhteisömme  on turvallinen ja tasa-arvoinen kaikille työntekijöillemme.