Toisten arvostaminen on työyhteisömme perusta

Työyhteisö Virialla
Vain hyvinvoiva työntekijä pystyy tuottamaan erinomaista asiakaskokemusta.

Viriassa henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain laajalla kyselyllä. Kyselystä johdetut toimenpiteet viedään yksiköiden ja esimiesten toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin.

Osaaminen on tärkein resurssimme, joten henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuvaa. Viria tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työharjoitteluun, kesätyöhön tai opinnäytetyön tekoon.

Haluamme, että Viria on kaikille tasa-arvoinen työpaikka sukupuoleen tai etnisyyteen katsomatta. Syrjinnän ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen kohtelun turvaamiseksi Virialla on tasa-arvosuunnitelma, joka päivitetään joka toinen vuosi. Kaikkeen kiusaamiseen tai häirintään puututaan ja sitä myös ehkäistään ennalta.

Jokaisella Virian työntekijällä on oikeus päästä kotiin terveenä. Työturvallisuuden osalta tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Riittävä turvallisuuskoulutus on olennainen osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Panostamme vahvasti myös työssä jaksamiseen.

Muut vastuullisuuden osa-alueet

Tuotteet ja palvelut

Palvelumme ovat varmistamassa asiakkaan liiketoimintaa, joten niiden turvallisuus ja toimintavarmuus ovat avaintekijöitä.

Laatu ja ympäristö

Palveluidemme korkean laadun varmistamiseksi arvioimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.