Hyvinvointia rehdisti

Toimimme aloilla, joissa luottamus on avainasemassa. Meille on itsestään selvää toimia aina rehellisesti ja sidosryhmiemme edun mukaisesti.

Kasvava ja kannattava toimintamme luo työpaikkoja ja tulovirtaa eri puolilla maata. Toimimme 23 paikkakunnalla, joista käsin tuotamme hyvää palvelua koko Suomessa. Virian maksamat palkat ja palkkiot tilikaudella 2019 olivat 42,6 miljoonaa euroa. Lisäksi luomme taloudellista hyvinvointia myös välillisesti käyttämiemme alihankintayritysten kautta.

Arvostamme suomalaista hyvinvointimallia ja olemme valmiita kantamaan oman osuutemme sen mahdollistamisesta myös verojen muodossa. Vuonna 2019 Viria maksoi tuloveroja 4,5 miljoonaa euroa. Virian omistajat ovat suomalaisia ihmisiä, yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Noin 30 000 omistajasta 95 % on yksityishenkilöitä ja he omistavat kaikista osakkeista 63 %. Vuonna 2019 Viria maksoi osinkoa yhteensä 9,1 miljoonaa euroa ja vuotta 2019 koskeva osinkoehdotus vastaa yhteensä 10,4 miljoonaa euroa.