Digitalisaatiota turvallisesti

Langattomat verkot

Virian toiminnan ydin on rakentaa turvallista tietoyhteiskuntaa. Suojaamme joka päivä satojen asiakasyritystemme ja julkisen hallinnon ihmisiä, tietoa ja muuta omaisuutta fyysisiä ja digitaalisia uhkia vastaan. Välillisesti vaikutuksemme on vielä laajempi, esimerkiksi kun tuemme yhteiskunnalle keskeisen infrastruktuurin varautumista kyberuhkiin.

Vuonna 2019 olemme panostaneet erityisesti asiakkaiden turvallisuustilanteen reaaliaikaiseen valvontaan ja nopeaan reagointikykyyn. Kyberturvakeskuksemme palvelee asiakkaitamme ympärivuorokautisesti.

Viria Securitylle myönnettiin syksyllä 2019 kansainvälinen ISO/IEC 27001 -tietoturvallisuussertifikaatti. Sertifikaattia edeltävässä auditoinnissa tarkasteltiin tietoturvallisuuteen, tietosuojaan ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä muun muassa johtamisen, järjestelmien, työn tekemisen, dokumentoinnin ja jatkuvan kehittämisen näkökulmista.

Turvallisuus, kestävyys ja tietosuoja ovat keskeisessä roolissa myös digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon jalostamisessa. Meille on tärkeää luoda sellaisia palveluita, jotka aidosti sujuvoittavat arkea, ja joissa käyttökokemuksesta ei ole tingitty turvallisuuden takia tai päinvastoin.

Viria on allekirjoittanut kansainvälisen Paris Call for Trust & Security in Cyberspace -vetoomuksen, joka sisältää yhdeksän kyberturvallisuutta koskevaa periaatetta ja sitoumuksen tehdä yhteistyötä turvallisen kyberympäristön edistämiseksi.
Allekirjoituksellaan Viria on sitoutunut muun muassa
• ehkäisemään ihmisiin tai kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia kyberuhkia,
• parantamaan digitaalisten tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta koko niiden elinkaaren aikana,
• ehkäisemään yritysten tietoon tai immateriaalioikeuksiin kohdistuvia rikoksia
• edistämään vastuullisten käyttäytymisnormien leviämistä sekä luottamuksen rakentamista kybermaailmassa.

Tiedolla johtaminen luo yrityksille ja yhteisöille uusia mahdollisuuksia: Oikein hyödynnettynä data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.