Vastuullisuuden osa-alueet

Tuotteet ja palvelut

Palveluillamme on keskeinen rooli asiakkaan toiminnan varmistamisessa, joten jo lähtökohtaisesti niiden turvallisuus ja toimintavarmuus ovat avaintekijöitä.

Tuotteemme ja palvelumme ovat ympäristön kannalta kestäviä.

Sovellamme vastuullisuuden vaatimuksia myös kaikissa hankinnoissamme.

Ihmiset

Haluamme, että työyhteisömme  on turvallinen ja tasa-arvoinen kaikille työntekijöillemme.

Osaaminen on tärkein resurssimme, ja kannustamme virialaisia kehittymään jatkuvasti.

Teemme laajaa yhteistyötä eri sidosryhmiemme, kuten oppilaitosten kanssa.

Laatu ja ympäristö

Palveluidemme korkean laadun varmistamiseksi arvioimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.

Toimintajärjestelmämme auditoidaan ja todennetaan riippumattomien sertifiointilaitosten toimesta säännöllisesti.

Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteitamme on ehkäistä resurssien tuhlausta ja vähentää energian käyttöä.

Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeemme kuvaavat toimintatapojamme, arvojamme sekä sitoutumistamme eettisesti kestävien periaatteiden noudattamiseen.
Lataa Virian eettiset ohjeet tästä