Voimatel ostaa Virian televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Voimatel Oy ja Viria Oyj ovat solmineet liiketoimintakaupan, jossa televerkkojen rakentamis-, asennus- ja valvomopalveluita tuottava Viria Link Oy siirtyy Voimatelin omistukseen.

Kauppa vahvistaa Voimatel Oy:n roolia valtakunnallisena tietoverkkopalvelujen tuottajana, kun yhtiön toimituskyky laajenee pohjalaismaakunnissa. Yhdistämällä Viria Linkin asiantuntija-, verkonrakennus- ja valvomopalvelut nykyiseen tarjontaansa Voimatel pystyy täyttämään entistäkin paremmin teleoperaattorien ja laitevalmistajien kasvavat odotukset sekä vastaamaan lähellä asiakasta tuotettavien tietoverkkopalvelujen kysyntään.

”Asiakkaamme odottavat meiltä jatkuvasti kehittyviä asiantuntija- ja verkonrakennuspalveluita, joten Viria Linkin vahva paikallinen palvelutuotanto, hyvä asiakaskokemus ja kyvykkyydet täydentävät nykyistä osaamistamme hyvin”, toteaa Voimatelin vt. toimitusjohtaja Kari Keinänen. ”Korkean luotettavuuden tietoverkkoja tarvitsevat yritykset voivat Voimatelin kanssa toimiessaan keskittyä omaan ydinosaamiseensa”, Keinänen lisää.

Strategiansa mukaisesti Viria erikoistuu verkkoliiketoiminnassaan jatkossa tietoturvallisten yritysverkkojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon. Näitä palveluita toimittavat asiantuntijat jäävät Virian palvelukseen.

”Näemme yritysverkoissa Virialle hyviä kasvumahdollisuuksia sekä yhtymäkohtia turvateknologian palveluihin, joita konserniin kuuluva Viria Securi Oy tuottaa. Televerkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa markkinat suosivat valtakunnallisia, isompien volyymien toimijoita, ja siksi uskomme Viria Linkin menestyvän paremmin osana Voimateliä”, sanoo Viria Link Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen.

Yrityskaupassa Voimatelille siirtyy koko Viria Link Oy:n osakekanta. Kaupan arvoa ei julkisteta. Yhtiössä työskentelee noin 140 henkilöä. 12 henkilöä siirtyy Viria Oyj:n palvelukseen.

Samassa yhteydessä on sovittu liiketoimintakaupasta Are Oy:n kanssa. Siinä teletilojen asennuksia Viria Linkillä hoitaneet viisi henkilöä siirtyvät 1.6.2017 Are Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

 

Lisätietoja:   Kari Keinänen, vt. toimitusjohtaja, Voimatel Oy, puh. 050 511 2093

Marko Järvinen, toimitusjohtaja, Viria Link Oy, puh. 040 555 0322

Mika Vihervuori, toimitusjohtaja, Viria Oyj, puh. 040 720 2140

 

Voimatel Oy on suomalainen sähkö- ja tietoverkkojen ja -järjestelmien suunnittelija ja rakentaja sekä kunnossapidon ja mittaus- ja tiedonhallintapalvelujen palvelutuottaja. Konsernin asiakkaita ovat Suomen merkittävimmät sähköverkkoyhtiöt, Itämeren alueen tietoliikenneoperaattorit ja kansainväliset laitevalmistajat, kunnat sekä laaja joukko merkittäviä teollisuusyrityksiä. Konserni tarjoaa palveluita yli 700 palvelualan ammattilaisen voimin.

Viria Link Oy on tietoliikenneverkkojen kokonaisvaltaisia palveluita tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen tietoliikenneverkon suunnittelu-, asennus-, valvonta- ja asiantuntijapalveluita. Viria Linkin asiakkaina ovat teleoperaattorit sekä johtavat laitevalmistajat. Viria Linkin päämarkkina-alue on Etelä-, Keski- ja Pohjanmaan maakunnat, valvomopalveluita se toimittaa koko Suomeen.

Virialla tapahtuu

Virian hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kotilainen

Virian hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Timo Kotilainen. Kotilainen on hallitusammattilainen ja osakkaana liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KASIN Consulting Oy:ssä. Hän toimi pitkään tietoturvayhtiö Nixun toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokiassa. Kotilainen on ollut…

Virian varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 2 652 709 osaketta eli noin 47 % kaikista osakkeista. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili-…

Virian yhtiökokouskutsu on julkaistu

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Koronaviruspandemiasta johtuen Viria Oyj on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja…