Suomen Arvopaperikeskuksen asiakastilit päättyvät – osakkeet ehtii vielä siirtää muualle

Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Oy on irtisanonut asiakastilipalvelunsa päättymään 28.2.2019. Kaikki sen hoidettavina olevat arvo-osuustilit tulee siirtää jollekin toiselle tilinhoitajalle, kätevimmin se käy osakkeenomistajan omaan pankkiin.

Mikäli ette ole vielä siirtäneet arvo-osuustiliänne, toimikaa näin:

  1. Ottakaa arvo-osuustilinumeronne esille (esim. Suomen Arvopaperikeskuksen lähettämästä kirjeestä tai tiliotteesta)
  2. Ottakaa yhteyttä haluamaanne pankkiin
  3. Pyytäkää pankkia siirtämään arvo-osuustilinne pankin hoitoon kokotilisiirtona.

Siirto kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta se ei unohdu. Arvo-osuustilin siirto toiseen pankkiin onnistuu vielä 28.2. jälkeenkin edellä olevan ohjeen mukaisesti, mutta muita toimeksiantoja tilille ei enää tehdä. Huomatkaa, että siirto täytyy maaliskuusta lähtien tehdä myös siinä tapauksessa, jos haluaa myydä osakkeensa.

Suomen Arvopaperikeskus on ilmoittanut realisoivansa ne osakkeet, joita ei siirretä sen hoidossa olevilta arvo-osuustililtä. Näillä näkymin realisointi aloitettaneen kesäkuussa 2019. Realisoinnista saatavat rahat, kulut vähennettynä, Suomen Arvopaperikeskus siirtää osakkeenomistajan tilille, jos se on heillä tiedossa, tai talletetaan aluehallintovirastoon.

Mikäli teillä on kysyttävää arvo-osuustilin siirtoon liittyen, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä omaan pankkiinne. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.euroclear.com/atp-fi.
Muissa osakkeisiin liittyvissä asioissa neuvomme numerossa 044 411 4045 ja osoitteessa osakeasiat@viria.fi.

Virialla tapahtuu

Vuosikertomus 2020 on julkaistu

Virian vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.viria.fi/omistajille/vuosikertomukset/ Vuosikertomus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat: – Viria 2020, joka sisältää toimitusjohtajan katsauksen, strategian sekä katsauksen liiketoimintaan ja vastuullisuuteen – Hallituksen toimintakertomus…