Osavuosikatsaus 1-6/2018: Virian kasvu jatkuu vahvana

Virian liikevaihto on kasvanut vuoden alkupuoliskon aikana jopa ennakoitua nopeammin.

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 53,0 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,0 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 18,6 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen lukuisien yritysjärjestelyiden vuoksi.
  • Näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.
Keskeiset tunnusluvut 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto, t€ 53 009 37 381 87 910
Liikevaihdon muutos, % 41,8 -45,1 -19,3
Käyttökate, t€ 2 242 2 775 6 800
Käyttökate, % 4,2 7,4 7,7
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 986 1 584 4 329
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 1,9 4,2 4,9
Liikevoitto, t€ -1 819 324 997
Liikevoitto, % -3,4 0,9 1,1
Tilikauden tulos, t€ 18 649 2 726 2 789
 
Tase, t€ 163 751 119 549 124 645
Omavaraisuusaste, % 63,8 61,6 61,6
Tulos/osake, euroa * 3,51 0,51 0,61
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 21 18 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 489 386 384
       

 

*Omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian liikevaihto on kasvanut vuoden alkupuoliskon aikana jopa ennakoitua nopeammin. Iso vaikutus kasvuun on ollut Bitfactor Oy:n hankinta maaliskuussa, mutta liiketoiminnat ovat kasvaneet myös orgaanisesti. Kasvun odotetaan jatkuvan loppuvuonna, sillä onnistunut myynti on pitänyt tilauskannan kaikissa liiketoiminnoissa hyvällä tasolla.

Kannattavuutta ovat alkuvuonna heikentäneet toiminnan kehittämiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, yksittäiset varastoarvojen alaskirjaukset sekä henkilöstökulujen kasvu. Konsernin liikevoittoa rasittavat yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot. Viime vuoden vastaavan ajankohdan kannattavuutta paransivat Fenix Solutions Oy:n ja Viria Link Oy:n myynnistä saadut myyntivoitot. Tämän katsauskauden nettotulosta vahvistavat puolestaan rahoitustuotot, lähinnä DNA:n osakkeista tuloutunut 26,3 miljoonan euron myyntivoitto.

Viria on jatkanut Yksi turvallisuus-konseptinsa toteuttamista myös toiminnallisilla järjestelyillä. Kesäkuun alussa Viria Securi ja Viria LAN&WAN fuusioituivat yhdeksi yhtiöksi, Viria Security Oy:ksi. Yhdistyminen vahvistaa kykyämme toimittaa kokonaisvaltaista yritysturvallisuutta, joka kattaa sekä turvajärjestelmät että kyberturvan. Turvajärjestelmien integroituessa yhä tiiviimmin verkkoon kietoutuvat tietoturva, yritysverkkoratkaisut ja fyysinen turvatekniikka keskenään. Osa yrityksistä on jo todennut, miten paljon etua on niiden hallinnan yhdistämisestä.

Virian ydinliiketoimintoja ovat turvaliiketoiminta ja tietoliiketoiminta. Eri liiketoiminnat kasvavat ja kannattavat itsenäisinä, mutta keskeistä Virian strategiassa on tuottaa asiakkaille lisäarvoa niiden yhteistyöllä. Yhteistyön tuloksena turvajärjestelmien tuottamaa dataa hyödynnetään asiakkaan liiketoiminnassa ja rakennetaan parempia turvaratkaisuja analytiikkaa ja ohjelmistosuunnittelua käyttämällä. Liiketoimintojen välinen yhteistyö onkin Virian tärkein kehittämisen painopiste lähiaikoina.

Kesällä 2016 ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettyä Elisa-järjestelyä koskevan moitekanteen käsittely on päättynyt kantaja Ismo Kankaanpään kanssa tehtyyn sopimukseen.

Virian hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen myöntämän lahjoitusvaltuutuksen ammattikorkeakoulujen varainhankinnan tukemiseen 100 000 eurolla. Lahjoitussumma jakautuu seuraavien ammattikorkeakoulujen kesken: Vaasan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Kokkolan ammattikorkeakoulu Centria, Yrkeshögskola Novia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Näkymät loppuvuodelle

Virian toimialoilla on positiivinen vire, ja konsernin kaikissa liiketoiminnoissa odotetaan liikevaihdon kasvavan viime vuoteen verrattuna sekä kannattavuuden paranevan.

Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

 

Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, digitaalisten palveluiden, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  Virian liikevaihto vuonna 2017 oli 88 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sillä on noin 530.  www.viria.fi

Virialla tapahtuu

Virian hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kotilainen

Virian hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Timo Kotilainen. Kotilainen on hallitusammattilainen ja osakkaana liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KASIN Consulting Oy:ssä. Hän toimi pitkään tietoturvayhtiö Nixun toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokiassa. Kotilainen on ollut…

Virian varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 2 652 709 osaketta eli noin 47 % kaikista osakkeista. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili-…

Virian yhtiökokouskutsu on julkaistu

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Koronaviruspandemiasta johtuen Viria Oyj on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja…