Anvian osavuosikatsaus 1-9/2016

Yhteenveto vuoden 2016 tammi-syyskuun tuloksesta

  • Anvia-konsernin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 19,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 87,5 miljoonaa euroa.
  • Elisan kanssa toteutetusta yritysjärjestelystä syntyi  myyntivoittoa 50,5 miljoonaa euroa.
  • Konsernin liikevoitto oli heinä-syyskuussa 50,4 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 45,4 miljoonaa euroa.
  • Kolmannen neljänneksen tulos oli 50,4 miljoonaa euroa ja koko alkuvuoden 46,1 miljoonaa euroa.
  • Koska konserni muuttui olennaisesti 1.7.2016 alkaen, luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa.
Keskeiset tunnusluvut, heinä-syyskuu 7-9/2016
Liikevaihto, t€ 19 400
Liikevoitto, t€ 50 435
Liikevoitto/liikevaihto, % 260
Tilikauden tulos, t€ 50 369

 

Keskeiset tunnusluvut, vuoden alusta 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto, t€ 87 480 95 732 130 727
Käyttökate, € 53 967 12 428 15 075
Liikevoitto, t€ 45 423 1 673 1 820
Liikevoitto/liikevaihto, % 51,9 1,7 1,4
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja 47 443 4 615 4 383
Tilikauden tulos, t€ 46 139 3 046 2 757
Tase, t€ 136 528 159 166 172 590
Omavaraisuusaste, % 64,7 68,0 65,3
Tulos/osake, euroa 733 33 30
Oma pääoma/ulkona oleva osake, euroa 1417 1 254 1 185
Henkilöstön lkm keskimäärin 796 751 754
Osakkeiden lkm 62 938 92 525
Ulkona olevat osakkeet 62 303 91 878

*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Heinäkuun alussa voimaan astuneen yritysjärjestelyn jälkeen Anvia-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi Anvia Securi Oy, asennusyhtiö Viria Link Oy, Fenix Solutions Oy, Hibox Systems Oy sekä AB Sappa. Lisäksi kaupassa siirtyi Elisalta Anvialle turvallisuusteknologiayhtiö Tansec Oy. Konsernilla on myös mittava kiinteistö- ja sijoitusomaisuus.

Sappa on tänä vuonna kasvattanut edelleen liikevaihtoaan ja tekee hyvää tulosta. Securi on kasvanut sekä operatiivisesti että viime vuonna tehdyn yritysoston johdosta. Viria Oy syntyi vasta kesäkuun alussa, kun Anvia Telecomin asennus-, valvonta- ja verkonrakennustoiminta ulkoistettiin omaksi yhtiökseen ja Anvia Telecom on edelleen sen tärkein asiakas.

Tammi-syyskuun luvuissa ovat kesäkuun loppuun asti mukana Elisalle siirtyneet Anvia Telecom Oy, Anvia IT-palvelut Oy, Anvia Hosting Oy, Anvia TV Oy ja Watson Nordic Oy. Konsernin kumulatiiviseen tulokseen vaikuttaa erityisesti näistä suurimman eli Telecom-liiketoiminnan haasteellinen alkuvuosi, sen liikevaihto ja kannattavuus laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Konsernin tulosta ovat alkuvuonna rasittaneet lisäksi konsultointi- ja asianajokulut, keväällä toteutetut sopeuttamistoimet sekä sijoitusarvopapereiden arvon laskeminen.

Elisa-kaupan arvo oli 107 miljoonaa euroa. Elisa maksaa kaupan omistamillaan Anvian osakkeilla, joita on noin 39 000 kpl, Tansec Oy:n osakkeilla ja 30 miljoonan euron käteisvastikkeella.

Elisan omistamista osakkeista on siirretty Anvialle 29 587 osaketta, jotka on mitätöity heti lunastuksen jälkeen. Loput noin 9 000 osaketta siirretään sen jälkeen, kun Anvian ylimääräinen yhtiökokous on 7.12.2016 vahvistanut välitilinpäätöksen ajalta 1.1. – 31.7.2016. Välitilinpäätös on julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä Anvian kotisivuilla anvia.fi/yhtiokokous. Myös nämä noin 9000 osaketta mitätöidään lunastuksen jälkeen, jolloin yhtiön osakkeiden määräksi jää noin 54 000 kpl.

Näkymät loppuvuodelle

Anvia on yritysjärjestelyn jälkeen uudenlaisessa lähtöasemassa, ja loppuvuoden tärkeimpiä tehtäviä onkin uuden strategian toimeenpano. Elisalle myydyt yhtiöt ovat olleet voimakkaasti sidoksissa emoyhtiöön mm. yhteisten toimintojen ja järjestelmien muodossa, ja toimenpiteet niiden irtautumiseksi on käynnissä.

Tytäryhtiöistä Sappan ennakoidaan jatkavan hyvällä tulostasolla. Anvia Securi Oy keskittyy pitkän kasvujakson jälkeen erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Kesäkuussa toimintansa aloittaneessa Viria Link Oy:ssä jatkuu toimintamallien ja järjestelmien vakiinnuttaminen. Kaikki tytäryhtiöt tavoittelevat vuoden jälkipuoliskolla voitollista tulosta. Emoyhtiön tulokseen vaikuttaa merkittävästi sijoitustuottojen kehittyminen.

Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Virialla tapahtuu

Virian hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kotilainen

Virian hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Timo Kotilainen. Kotilainen on hallitusammattilainen ja osakkaana liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KASIN Consulting Oy:ssä. Hän toimi pitkään tietoturvayhtiö Nixun toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokiassa. Kotilainen on ollut…

Virian varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 2 652 709 osaketta eli noin 47 % kaikista osakkeista. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili-…

Virian yhtiökokouskutsu on julkaistu

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Koronaviruspandemiasta johtuen Viria Oyj on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja…