Anvia Oyj:n yhtiökokous vahvisti nimenmuutoksen ja valitsi uuden hallintoneuvoston

Anvia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kokoontui Seinäjoelle 19.1.2017 päättämään muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Syynä yhtiökokouksen koolle kutsumiseen oli välitilinpäätöksen 1.1.-31.7.2016 vahvistaminen, jotta loputkin Elisan omistamat osakkeet voidaan lunastaa ja yritysjärjestely viedä loppuun. Elisalla on yhtiön osakkeita vielä noin 9 000, jotka nyt lunastetaan ja mitätöidään. Tämän jälkeen kokonaisosakemäärä on noin 54 000.

Yhtiöjärjestyksen muutoksista näkyvin on yhtiön toiminimen muuttaminen Viria Oyj:ksi. Nimenmuutoksella selkeytetään eroa vanhaan konserniin ja Elisalle myytyihin yhtiöihin, joista osa edelleen toimii Anvia-nimellä. Virian toimiala on yhtiöjärjestyksessä ”tiedon välittämiseen, turvallisuuteen ja erilaisten teknologiaan liittyvien liiketoimintojen harjoittaminen, hallinnointi, kehittäminen ja konsultointi, kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta”.

Uudessa yhtiöjärjestyksessä pienennettiin sekä hallituksen että hallintoneuvoston kokoa. Hallitukseen kuuluu jatkossa 5 – 7 jäsentä ja hallintoneuvostoon 18. Hallintoneuvoston uusi kokoonpano päätettiin yksimielisesti hallinnon ja Anvian pienosakkaat ry:n yhdessä neuvotteleman ehdotuksen mukaisesti. Hallintoneuvostossa jatkavat Inger Aaltonen, Pekka Haapanen, Jari Karjalainen, Susanna Koski, Juha Luukko, Björn Pundars, Ossi Viljanen ja Tom Westermark. Lisäksi uusiksi jäseniksi valittiin Martti Alakoski, Carita Ehnström, Asko Istolahti, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Raimo Ristilä, Jan Saarela, Yngve Snickars ja Rune Westergård.

Yhtiöjärjestyksen äänileikkuripykälää tiukennettiin siten, että siinä huomioidaan myös samaan konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden osakkeiden tuottamat äänimäärät. Äänileikkurin estää sen, että kukaan voisi yhtiökokouksessa äänestää yli yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Virialla tapahtuu

K2 Turvapalvelut ostaa Viria Securityn hälytyskeskuksen

K2 Turvapalvelut Oy on tänään allekirjoitetulla sopimuksella ostanut Turvallisuusyhtiö Viria Security Oy:n hälytyskeskusliiketoiminnan. Kaupan myötä K2 Turvapalveluille siirtyy Kokkolassa toimiva hälytyskeskus, jossa vastaanotetaan muun muassa murto-, kiinteistö- ja palohälytyksiä sekä…

virialaiset

Loihde käynnistää henkilöstön osakepohjaisia palkkio-ohjelmia

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden koko henkilöstölle suunnatun osakeohjelman (henkilöstön osakeohjelma 2021) sekä erillisen avainhenkilöille suunnatun suoritusperusteisen kannustinohjelman (pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2021 LTI). Ohjelmien tarkoituksena on yhtenäistää ja…