Anvia Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle nimenmuutosta ja hallintoneuvoston pienentämistä

Anvia Oyj kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 13.10.2016 välitilinpäätöksen hyväksymistä varten.

Yhtiökokouksen on käsiteltävä välitilinpäätös ajalta 1.1.-31.7.2016, jotta Elisan kanssa tehtyyn kauppaan sisältyvä omien osakkeiden lunastaminen ja niiden mitätöinti voidaan saattaa loppuun.

Elisa-kaupassa on sovittu, että Anvialle siirtyy kaikkiaan 39 136 osaketta, jotka mitätöidään lunastamisen jälkeen. Osakeyhtiölain mukaan omia osakkeita voidaan ostaa ja mitätöidä korkeintaan yhtiön vahvistetussa taseessa olevan oman vapaan pääoman arvosta. Anvia on heinäkuun aikana lunastanut ja mitätöinyt kauppaan liittyviä omia osakkeita noin 59 miljoonan euron arvosta, mikä lähenee kevään yhtiökokouksessa vahvistetun taseen vapaata omaa pääomaa. Jotta Anvia voi jatkaa osakkeiden ostamista ja mitätöintiä, yhtiökokouksen täytyy vahvistaa välitilinpäätös, jossa Elisa-kaupassa saatu myyntivoitto, noin 53 milj. euroa, kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

Konsernin uudeksi nimeksi Viria

Samassa yhtiökokouksessa esitetään muutoksia Anvian yhtiöjärjestykseen. Näkyvin muutos on yhtiön nimen muuttaminen Viria Oyj:ksi.

”Anvia-nimi on erinomainen ja se on saavuttanut hyvän kaiun, mutta koska yhtiömme on nyt aloittamassa puhtaalta pöydältä, on tärkeää, että uudistamme identiteettiämme nimeä myöden. Siinä ei myöskään kannata viivytellä, vaan lähdemme heti luomaan sisältöä uudelle nimelle. Aktiivisuutta ja virkeyttä henkivä Viria-nimi on jo käytössä asennusyhtiössämme ja laajennamme sen nyt koko konsernin nimeksi”, sanoo Anvian toimitusjohtaja Mika Vihervuori.

Viria-nimi on johdettu sanasta vireä, joka pohjalaisittain ääntyy muotoon viriä. Näin nimi kertoo yhtiön juurista ja samalla luo mielikuvaa vahvasti ajassa kiinni olevasta, eteenpäinpyrkivästä yhtiöstä.

Hallintoneuvosto tärkeä kosketuspinta omistajien ja yhtiön välillä

Yhtiökokoukselle esitetään myös muutoksia yhtiön hallintomalliin. Hallintoneuvoston kokoa ehdotetaan pienennettäväksi nykyisestä 30:sta 18 jäseneen.

”Hallitus katsoo, että hallintoneuvostolla on edelleen tärkeä rooli laajan omistajakunnan edustajana ja siksi ehdotamme sen säilyttämistä edelleen. Anvialla on edelleen yli 30 000 omistajaa, joista monet ovat yksityishenkilöitä. Toisaalta konserni on aiempaa selvästi pienempi, ja siksi hallintoneuvoston jäsenten määrää ehdotetaan supistettavaksi”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu.

Myös hallituksen koko on ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan nykyistä pienempi, 5 -7 jäsentä, kun tällä hetkellä se on kahdeksan.

Yhtiöjärjestyksen säännöksiä äänileikkurista esitetään täsmennettäväksi, sillä tämänhetkisen muotoilun mukaan äänileikkuri on voitu kiertää hajauttamalla konsernin omistamia osakkeita eri tytäryhtiöille.
Yhtiökokous pidetään torstaina 13.10. klo 14 alkaen Seinäjoella. Kokouskutsu julkaistaan syyskuun loppupuolella.

Lisätietoja      hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu, puh. 044 425 2210
toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Virialla tapahtuu

Virian hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kotilainen

Virian hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Timo Kotilainen. Kotilainen on hallitusammattilainen ja osakkaana liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KASIN Consulting Oy:ssä. Hän toimi pitkään tietoturvayhtiö Nixun toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokiassa. Kotilainen on ollut…

Virian varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 2 652 709 osaketta eli noin 47 % kaikista osakkeista. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili-…

Virian yhtiökokouskutsu on julkaistu

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Koronaviruspandemiasta johtuen Viria Oyj on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja…