Älykäs koulukiinteistö auttaa käyttämään tiloja fiksummin

Helsinkiläisessä Ressun koulussa on ryhdytty hyödyntämään nykyaikaista sensoritietoa tilojen käyttöasteen seurannassa.

Viria-konserniin kuuluvat Aureolis ja Viria Security ovat varustaneet Ressun peruskoulun 41 luokkaa sensoreilla, jotka mittaavat tilojen käyttöastetta, lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Viiden minuutin välein lähetetystä datasta koostetaan havainnollinen mittausraportti, jota voi seurata reaaliaikaisesti.

Aiemmin luokkien käyttöastetta on selvitetty satunnaisilla havaintotutkimuksilla, jotka ovat vaatineet manuaalista työtä ja joista on saatu tulokset vasta viiveellä. Modernia IoT-ratkaisua hyödyntämällä (Internet of Things eli asioiden internet) tilannekuva saadaan automaattisesti viiden minuutin välein.

”Käyttöasteen mittaamiseen on monia vaihtoehtoja, kuten kameralaskureita, konenäköä ja sensoreita.”, valottaa Senior Business Advisor Mika Rissanen Aureoliksesta. ”Tietosuojan vuoksi jätimme tässä tapauksessa kamerat pois laskuista, ja käyttöastetta lasketaan sen perusteella, kuinka paljon sensorit havaitsevat liikettä luokissa.”

Sensorit mittaavat myös lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta, jotka osaltaan vaikuttavat tiloissa oleskelevien viihtyvyyteen. Myöhemmin samaan järjestelmään on helppo lisätä esimerkiksi melua tai hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita.

Tietoturvan varmistamiseksi sensoreiden tuottama data liikkuu Virian turvaverkossa, täysin erillään koulun omasta verkosta. Ratkaisu on langaton ja vähävirtainen. Kerätty data jatkojalostetaan visuaaliseen muotoon, jossa sitä on helppo tarkastella tietokoneella tai matkapuhelimella.

Tiedolla on kaksi käyttäjäryhmää: Opettajat voivat etsiä vapaita tiloja esimerkiksi halutessaan jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Rehtori ja arkkitehdit puolestaan seuraavat luokkien varausasteita pidemmällä aikavälillä ja saavat sen pohjalta kokonaiskuvan koulun tilojen riittävyydestä nykyiselle käyttäjämäärälle ja käyttötavalle. Esimerkiksi jos havaitaan aamupäivällä olevan ahdasta, voidaan kalliiden lisäneliöiden rakentamisen sijasta hyödyntää hiljaisempia iltapäivän tunteja lukujärjestyksiä muokkaamalla. Järjestelmä antaa tietoa myös tilojen käytöstä iltaisin ja viikonloppuisin.

Ressun koulussa toteutettu IoT-järjestelmä on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Se toimii myös pohjana innovaatiokilpailulle, jossa kaupunki haastaa yrityksiä kiinteistöjen uudenlaisten IoT-ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään uusia keinoja lisäarvon tuottamiseen kiinteistön omistajille, hallinnoijille tai käyttäjille.

”Halusimme tuottaa innovaatiokilpailua varten juuri läsnäoloa ja käyttöastetta mittaavaa dataa, sillä kouluissa tuntuu olevan ahdasta – varsinkin kaupunkien keskustoissa. Ratkaisuille, jotka auttavat käyttämään tiloja fiksummin on siten iso liiketoimintapotentiaali meillä ja maailmalla”, kertoo yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin elinkeino-osastolta.

 

Lisätietoja

Viria ja Aureolis: Mika Rissanen, puh. 040 530 9724, mika.rissanen@aureolis.com

Helsingin kaupunki: Raigo Megerild, puh. 040 638 6794, raigo.megerild@hel.fi

Virialla tapahtuu

Virian hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kotilainen

Virian hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Timo Kotilainen. Kotilainen on hallitusammattilainen ja osakkaana liikkeenjohdon konsultointiyhtiö KASIN Consulting Oy:ssä. Hän toimi pitkään tietoturvayhtiö Nixun toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokiassa. Kotilainen on ollut…

Virian varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Kokouksessa oli edustettuna 2 652 709 osaketta eli noin 47 % kaikista osakkeista. Tilinpäätös Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili-…

Virian yhtiökokouskutsu on julkaistu

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.6.2020 klo 14.00 Kino Ritzissä osoitteessa Kirkkopuistikko 22, Vaasa. Koronaviruspandemiasta johtuen Viria Oyj on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, henkilökunnan ja…