Älykäs koulukiinteistö auttaa käyttämään tiloja fiksummin

Helsinkiläisessä Ressun koulussa on ryhdytty hyödyntämään nykyaikaista sensoritietoa tilojen käyttöasteen seurannassa.

Viria-konserniin kuuluvat Aureolis ja Viria Security ovat varustaneet Ressun peruskoulun 41 luokkaa sensoreilla, jotka mittaavat tilojen käyttöastetta, lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Viiden minuutin välein lähetetystä datasta koostetaan havainnollinen mittausraportti, jota voi seurata reaaliaikaisesti.

Aiemmin luokkien käyttöastetta on selvitetty satunnaisilla havaintotutkimuksilla, jotka ovat vaatineet manuaalista työtä ja joista on saatu tulokset vasta viiveellä. Modernia IoT-ratkaisua hyödyntämällä (Internet of Things eli asioiden internet) tilannekuva saadaan automaattisesti viiden minuutin välein.

”Käyttöasteen mittaamiseen on monia vaihtoehtoja, kuten kameralaskureita, konenäköä ja sensoreita.”, valottaa Senior Business Advisor Mika Rissanen Aureoliksesta. ”Tietosuojan vuoksi jätimme tässä tapauksessa kamerat pois laskuista, ja käyttöastetta lasketaan sen perusteella, kuinka paljon sensorit havaitsevat liikettä luokissa.”

Sensorit mittaavat myös lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta, jotka osaltaan vaikuttavat tiloissa oleskelevien viihtyvyyteen. Myöhemmin samaan järjestelmään on helppo lisätä esimerkiksi melua tai hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita.

Tietoturvan varmistamiseksi sensoreiden tuottama data liikkuu Virian turvaverkossa, täysin erillään koulun omasta verkosta. Ratkaisu on langaton ja vähävirtainen. Kerätty data jatkojalostetaan visuaaliseen muotoon, jossa sitä on helppo tarkastella tietokoneella tai matkapuhelimella.

Tiedolla on kaksi käyttäjäryhmää: Opettajat voivat etsiä vapaita tiloja esimerkiksi halutessaan jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Rehtori ja arkkitehdit puolestaan seuraavat luokkien varausasteita pidemmällä aikavälillä ja saavat sen pohjalta kokonaiskuvan koulun tilojen riittävyydestä nykyiselle käyttäjämäärälle ja käyttötavalle. Esimerkiksi jos havaitaan aamupäivällä olevan ahdasta, voidaan kalliiden lisäneliöiden rakentamisen sijasta hyödyntää hiljaisempia iltapäivän tunteja lukujärjestyksiä muokkaamalla. Järjestelmä antaa tietoa myös tilojen käytöstä iltaisin ja viikonloppuisin.

Ressun koulussa toteutettu IoT-järjestelmä on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Se toimii myös pohjana innovaatiokilpailulle, jossa kaupunki haastaa yrityksiä kiinteistöjen uudenlaisten IoT-ratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään uusia keinoja lisäarvon tuottamiseen kiinteistön omistajille, hallinnoijille tai käyttäjille.

”Halusimme tuottaa innovaatiokilpailua varten juuri läsnäoloa ja käyttöastetta mittaavaa dataa, sillä kouluissa tuntuu olevan ahdasta – varsinkin kaupunkien keskustoissa. Ratkaisuille, jotka auttavat käyttämään tiloja fiksummin on siten iso liiketoimintapotentiaali meillä ja maailmalla”, kertoo yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin elinkeino-osastolta.

 

Lisätietoja

Viria ja Aureolis: Mika Rissanen, puh. 040 530 9724, mika.rissanen@aureolis.com

Helsingin kaupunki: Raigo Megerild, puh. 040 638 6794, raigo.megerild@hel.fi

Virialla tapahtuu

virialaiset

Loihde käynnistää henkilöstön osakepohjaisia palkkio-ohjelmia

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden koko henkilöstölle suunnatun osakeohjelman (henkilöstön osakeohjelma 2021) sekä erillisen avainhenkilöille suunnatun suoritusperusteisen kannustinohjelman (pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2021 LTI). Ohjelmien tarkoituksena on yhtenäistää ja…