För oss finns en enda säkerhet.

Vi förnyar säkerhetsbranschen genom att producera komplett säkerhet för våra kunder. Företag och samfund behöver både fysiska och digitala säkerhetslösningar för att skydda sin verksamhet och sin egendom. Även tekniskt sett har dessa lösningar närmat sig varandra. Viria profilerar sig på marknaden genom att kombinera dessa till en helhet och på så vis underlätta och effektivisera kundens hantering av säkerheten.

Vi skyddar informationen och genererar resultat utgående från den.

Information är den viktigaste tillgången i många företag. Förutom att trygga informationen så genererar våra lösningar även resultat för kunden utgående från denna. Vi producerar avancerade tjänster inom informationsförädling, analys och beslutsstöd samt digitala tjänster som främjar kundens affärsverksamhet. Som enda aktör i Finnland kombinerar vi säkerhetslösningar med analytik, vilket innebär att de inte bara tryggar utan även främjar kundens affärsverksamhet.

Av våra tjänster inom säkerhet och informationshantering bygger vi integrerade, kundnära lösningar. Vi har i synnerhet samarbetat med social- och hälsosektorn, handeln och finansbranschen. Vi bekantar oss ingående med kundens affärsverksamhet och hittar tillsammans sätt att främja denna genom att dra nytta av ny teknik.

Vi eftersträvar stark tillväxt.

Viria har en stark ställning inom växande branscher. Vårt mål är att inom de närmaste åren öka omsättningen såväl organisk som genom företagsköp som stöder vår strategi. Som lönsamhetsmål har vi ställt en rörelsevinst på minst 5 % (utan goodwillavskrivningar).

Vi utökar marknaden kundinriktat.

Alla Virias verksamheter är åtminstone landsomfattande. Vår starka balansräkning möjliggör en kraftig tillväxt även utomlands samt företagsarrangemang i enlighet med vår strategi.

Vi eftersträvar en position som marknadsledare inom säkerhetstjänster, först i Finland och sedan i Norden och Baltikum. Ungefär en tredjedel av Virias omsättning uppkommer redan utanför Finlands gränser. Huvuddelen härrör från Sappa i Sverige och delar från Hibox internationella kunder i Europa och Amerika. Inom övriga verksamheter har vi expanderat till utlandet tillsammans med våra kunder och levererar tjänster till ett flertal länder.

Vi ökar ägarvärdet genom att skapa förutsättningar för en börsnotering.

Ett centralt mål i strategin är att öka värdet på aktien och förbättra möjligheterna att köpa och sälja aktier. Vi strävar efter att under de kommande 2–3 åren bygga upp ett Viria som sett till sina tillväxtutsikter och sin lönsamhet har förutsättningar för en eventuell börsnotering. Detta förutsätter även synergier mellan våra verksamheter och vårt mål är att av våra dotterbolag skapa en enhetlig helhet där helheten utgör mer än summan av delarna.