Virias verksamheter

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologibranschen. I vår verksamhet förenas informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt informationssäkerhet och säkerhetsteknik samt ett kundnära och nyskapande verksamhetssätt.

Säkerhet

För oss existerar en enda säkerhet som omfattar såväl fysiskt som digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och egendom samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet. Viria Security Ab är ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen i Finland och företagets tjänsteutbud omfattar alla delområden inom företagssäkerhet från låsning och övervakningssystem till cybersäkerhet.

 

Information

Information är en enorm resurs för företaget när den kan analyseras, förädlas och framför allt användas i affärsverksamheten. Vi genererar resultat utgående från informationen. Att behandla och använda information har en nära anknytning även till Virias övriga verksamheter: säkerhetssystem producerar mängder av information som man kan dra mycket mer nytta av än man gör i dag. Vi främjar kundernas verksamhet genom att skapa innovativa digitala lösningar.

 

Aureolis-Bitfactor-Hibox

Aktuellt

Nyckeltal 2019

103,1 M€

Omsättning

10,9 M€

Resultat

693

Personalantal