Virias verksamheter

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknologibranschen. I vår verksamhet förenas informationsledning, gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt informationssäkerhet och säkerhetsteknik samt ett kundnära och nyskapande verksamhetssätt.

Säkerhet

För oss existerar en enda säkerhet som omfattar såväl fysiskt som digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och egendom samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet. Viria Security Ab är ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen i Finland och företagets tjänsteutbud omfattar alla delområden inom företagssäkerhet från låsning och övervakningssystem till cybersäkerhet.

 

Digital utveckling

Information är en enorm resurs för företaget när den kan analyseras, förädlas och framför allt användas i affärsverksamheten. Vi genererar resultat utgående från informationen. Att behandla och använda information har en nära anknytning även till Virias övriga verksamheter: säkerhetssystem producerar mängder av information som man kan dra mycket mer nytta av än man gör i dag. Vi främjar kundernas verksamhet genom att skapa innovativa digitala lösningar.

 

Aktuellt

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…

Nyckeltal 2020

106,8 M€

Omsättning

6,2 M€

Justerad EBITDA

714

Personalantal