Virias verksamheter

Viria har stor expertis inom företagssäkerhet, informationshantering och tv-tjänster. Vår verksamhet kännetecknas av ett smidigt och kundnära verksamhetssätt som vi kombinerar med en gedigen kompetens inom fysisk och digital säkerhet, analytik och programvaruutveckling samt moderna tv-tjänster.

Säkerhet

För oss existerar en enda säkerhet som omfattar såväl fysiskt som digitalt skydd. Bägge behövs för att skydda information, människor och egendom samt för att säkerställa kontinuiteten i företagens affärsverksamhet. Viria Security Ab är ett av de största företagen inom säkerhetsbranschen i Finland och företagets tjänsteutbud omfattar alla delområden inom företagssäkerhet från låsning och övervakningssystem till cybersäkerhet.

 

Information

Information är en enorm resurs för företaget när den kan analyseras, förädlas och framför allt användas i affärsverksamheten. Vi genererar resultat utgående från informationen. Att behandla och använda information har en nära anknytning även till Virias övriga verksamheter: säkerhetssystem producerar mängder av information som man kan dra mycket mer nytta av än man gör i dag, och datanät är nödvändiga när information ska samlas in och överföras.

 

Aureolis-Bitfactor-Hibox

Aktuellt

Nyckeltal 2019

103,1 M€

Omsättning

10,9 M€

Resultat

693

Personalantal