Virias styrelse fortsätter med nuvarande sammansättning

Virias förvaltningsråd fattade på sitt möte den 28 november 2017 beslut om bolagets styrelsemedlemmar för nästa år.

Styrelsen fortsätter med nuvarande sammansättning, det vill säga styrelsen består även nästa år av Aaro Honkola, Jari Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä, Vesa Routamaa och Pasi Tuominen.

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…