Virias styrelse fortsätter med nuvarande sammansättning

Virias förvaltningsråd fattade på sitt möte den 28 november 2017 beslut om bolagets styrelsemedlemmar för nästa år.

Styrelsen fortsätter med nuvarande sammansättning, det vill säga styrelsen består även nästa år av Aaro Honkola, Jari Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä, Vesa Routamaa och Pasi Tuominen.

Nyheter