Viria höjer sin prognos för omsättningen för i fjol

Enligt preliminära uppgifter har Virias omsättning för 2017 ökat mer än vad bolaget förutsåg i den i oktober publicerade delårsrapporten.

Omsättningen för hela året bedöms överskrida 87 miljoner euro, medan den i oktober bedömdes bli 83–85 miljoner euro. Den nya prognosen bygger på oreviderad preliminär resultatinformation från rapporteringsperioden. Lönsamheten bedöms vara i enlighet med det som offentliggjordes i oktober.

Den 25 oktober 2017 bedömde bolaget sina utsikter för slutet av året så här:

Omsättningen för de bolag som utgör Viriakoncernen har vuxit jämfört med året innan och tillväxten förväntas fortsätta även under resten av året. Även bolagens lönsamhet bedöms förbättras jämfört med året innan. Koncernens omsättning för hela året bedöms vara 83–85 miljoner euro och driftsbidraget 6–8 %.

Viria publicerar sitt bokslutsmeddelande för år 2017 den 22 februari 2018.

Mer information                 verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…