Viria har ny styrelse och ny ordförande för förvaltningsrådet

Viria Abp:s förvaltningsråd har vid sitt konstituerande möte valt Martti Alakoski till ordförande för förvaltningsrådet och Tom Westermark till vice ordförande. Martti Alakoski har länge varit ordförande för Elektrikerförbundet, och han pensionerades från det uppdraget i slutet av förra året. Tom Westermark är verkställande direktör för Harry Schaumans Stiftelse.

Till bolagets styrelse valdes Aaro Honkola som är finansdirektör på Seinäjoki stad, Jari Karjalainen som är budgetchef på Vasa stad, Matti Kulmakorpi som jobbat på Anvia som bland annat chef för företagsförsäljning innan han avgick med pension, Esko Petäjä som är chef för produktutveckling på Finn-Power Oy, Vesa Routamaa som är professor i ledarskap och Pasi Tuominen som är verkställande direktör för Wapice Oy.

 

Mer information:

ordförande för förvaltningsrådet Martti Alakoski, tfn 050 550 3479
vice ordförande för förvaltningsrådet Tom Westermark, tfn 050 3112 110

Nyheter