Yhteistyössä luotettavaa palvelua

LokalTapiola och Tesi investerar i förnyade Virias tillväxt

LokalTapiola och Tesi har avtalat om en betydande investering i Viria, som producerar lösningar inom digital och fysisk säkerhet.

Via arrangemanget förvärvar LokalTapiola och Tesi 575 000 aktier av Viria Abp:s dotterbolag Vemetra Holding Oy till priset 20 euro per aktie. Köpesumman är totalt 11,5 miljoner euro.

Genom affären blir LokalTapiola med sina 300 000 aktier Virias största externa ägare och Tesi blir den näst största med 275 000 aktier. Deras sammanlagda ägarandel i bolaget är ungefär 10 %. I Viriakoncernens egna ägo finns fortfarande 393 700 aktier, vilket utgör 7,3 % av det totala antalet aktier.

Viria är ett serviceföretag inom ICT- och säkerhetsbranschen, vars affärsverksamhet på ett unikt sätt kombinerar cybersäkerhet, lösningar för säkerhetsteknik och avancerad analytik. Bolaget som tidigare verkade under namnet Anvia sålde sin televerksamhet till Elisa 2016 och började därefter bygga upp en ny helhet kring säkerhets- och nätteknik samt informationshantering.

”Virias mål är att förnya säkerhetsbranschen och fungera som föregångare inom denna. Pengarna från aktieaffären stöder förverkligandet av vår strategi, för vårt mål är att utöka affärsverksamheten såväl organiskt som med hjälp av strategiska företagsköp. Aktieförsäljningen är även ett viktigt steg när det gäller att utveckla Virias ägarstruktur så att den blir ännu mer mångsidig än tidigare”, berättar Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori.

”Virias affärsverksamhet består av intressanta verksamheter som stöder varandra: analytik, cybersäkerhet och fysisk säkerhet. Vi tror på stark tillväxt för dessa framöver. Som livstrygghetsbolag ligger den här typen av verksamhet oss nära och vi tror att dessa tjänster i framtiden kommer att erbjudas företag och privatpersoner oftare än tidigare”, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Pasi Haarala.

”Bolaget har en stark ledning som arbetar för samma mål och som har visat förmåga att förverkliga företagsköp och integrationsprocesser mellan affärsverksamheter. Förutom att utöka verksamheten i Finland så är bolagets mål att växa internationellt och börsnoteras”, kommenterar Tesis direktör Jussi Hattula.

 

Mer information

Mika Vihervuori, verkställande direktör, Viria tfn 040 720 2140
Pasi Haarala, LokalTapiola Österbottens verkställande direktör, tfn 0400 958 835
Jussi Hattula, direktör, Tesi, tfn 040 066 9955

Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

LokalTapiola-gruppens uppgift är att trygga kundernas liv och framgång. Vår vision är att erbjuda finländarna ett tryggare och hälsosammare liv. Livstygghet innebär att våra kunder får heltäckande och förebyggande betjäning.

LokalTapiola är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privatpersoner, lantbruk, företagare, företag och sammanslutningar. LokalTapiola erbjuder produkter och tjänster inom skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerande och sparande. LokalTapiola är även expert på företagens riskhantering och välbefinnande i arbetslivet. www.lahitapiola.fi

Tesi (Finlands industriinvestering Ab) är ett kapitalplaceringsbolag som bedriver lönsam och ansvarsfull investeringsverksamhet och skapar värde från dag ett. De kapitalinvesteringar som vi förvaltar uppgår till över en miljard euro och våra investeringsobjekt, direkt och via fonder, är över 700 företag. Vi hjälper Finland som samhälle att nå nästa nivå av företagsamhet, tillväxt och internationalisering. Följ våra framgångshistorier www.tesi.fi och @TesiFII.

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…