Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Anvia Abp kallas till en extra bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Törnäväsalen. Adress Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.

Kallelsen och anmälan till stämman

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…