Kallelse till bolagsstämma

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00.

Stämman hålls i auditoriet Wolff vid Vasa universitet på adressen Wolffskavägen 34.

Läs mera

Nyheter