BI-experten Aureolis förvärvar Perigeum

Virias intressebolag Aureolis Oy, som växer kraftigt, har förvärvat samtliga aktier i Perigeum Oy som verkar inom samma bransch.

Aureolis är en expertorganisation som fokuserar på business intelligence och vars tjänster täcker hela BI-området från datalagring och rapportering till analytik och beslutsstöd. Perigeums BI-kompetens i synnerhet inom användning av big data och sakernas internet stärker och kompletterar Aureolis nuvarande utbud av BI-tjänster.

Genom företagsköpet stärker Aureolis sin ställning som en av de mest betydande BI-experterna. Bolaget förvärvade i december 2017 Eximia BI, och efter dessa två företagsaffärer sysselsätter man nästan 150 experter inom BI-området i Helsingfors, Esbo, Villmanstrand och Uleåborg. Aureolis strävar även framöver efter lönsam tillväxt inom BI-området.

Läs hela meddelandet här.

 

Aureolis Oy är en år 2001 grundad expertorganisation som fokuserar på Business Intelligence-området och beslutsstöd. År 2017 uppgick Aureolis omsättning till ungefär 8,5 milj. euro och tillsammans med Eximia Business Intelligence Oy ungefär 12,5 milj. euro.

Perigeum är en år 2002 grundad expertorganisation som fokuserar på att dra affärsnytta av data i digitala miljöer och som sysselsätter 16 experter i Esbo. Företagets omsättning år 2017 var cirka 2,6 milj. euro.

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…