Anvia säljer aktier i Finda för att investera i utvidgande av sin affärsverksamhet

I Anvias nya strategi blir säkerhetsteknologi, nätlösningar och informationshantering koncernens kärnverksamheter i Finland. För att göra det möjligt att stärka dessa med investeringar har Anvias styrelse redan beslutat att minska på ägandet inom telebranschen.

Anvia har sålt sina aktier i Finda Oy till en institutionell placerare. Finda är ett investeringsbolag inom ICT-branschen och bolaget är känt särskilt som en av huvudägarna i DNA. Köpesumman är 11,8 miljoner euro och Anvia bokför från denna försäljning en försäljningsvinst på 7,4 miljoner euro i resultatet för år 2016.

Mera information
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Virias årsberättelse 2020 har publicerats

Virias årsberättelse för år 2020 har publicerats på adressen www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/. Årsberättelsen består av tre delar: – Viria 2020, som inkluderar verkställande direktörens översikt, strategi och översikt om affärsverksamheten och företagsansvaret…