Virias tjänster

Viria producerar komplett säkerhet för sina kunder. Förutom att säkra information och tillgångar hjälper våra lösningar även kunderna att generera resultat och ta lyckade beslut utgående från informationen.

Digital säkerhet

Våra kunder får hela tiden aktuell information om sin informationssäkerhet av oss. Vår uppgift är att förutse, skydda, iaktta och reagera dygnet runt för att garantera informationssäkerheten hos våra kundföretag. På det här viset kan våra kunder fokusera på det väsentliga.

Fysisk säkerhet

Vi tillhandahåller heltäckande säkerhets- och låssystem samt leveranser av dörrautomatik och tjänster som anknyter till dessa. Våra kunder värdesätter vår förmåga att ta ansvar för säkerhetstekniken i form av en komplett tjänst – i hela landet.

Förädling av information

Viria producerar avancerade tjänster för informationsförädling, analys och beslutsstöd. Som enda aktör i Finland kombinerar vi även analytik med säkerhetslösningar, vilket innebär att dessa inte bara skyddar utan även främjar kundernas affärsverksamhet.

Nyckeltal 2019

103,1 M€

Omsättning

10,9 M€

Räkenskapsperiodens resultat

693

Personalantal

Aktuellt

Viria har en stark ställning som producent av komplett säkerhet i Finland och vi strävar fortfarande efter stark tillväxt. Alla affärsverksamheter har åtminstone hela Finland som verksamhetsfält. Viria är en föregångare när det gäller att säkra information och dra nytta av den.