Verkställande direktörens översikt

Ur årsberättelsen för 2019

Viria såg igen lite annorlunda ut som bolag då året 2019 började. Dataanalysföretaget Aureolis Oy som varit ett intressebolag under ett och ett halvt års tid blev vid årsskiftet Virias dotterbolag och dess resultat redovisas för första gången i koncernens bokslut. Aureolis var med i koncernens verksamhet redan som intressebolag och under det gångna året har samarbetet tätnat ytterligare.

Vi köpte även ett annat företag i början av året. Spellpoint Oy kom in i Viria med komptens inom identitets- och åtkomstkontroll och betydelsen av denna kompetens dåföretagens cybersäkerhet ska säkerställas har ökat betydligt då molntjänster blivit vanligare.

Fastän vi fick nya bolag till koncernen, nådde omsättningen inte riktigt upp till samma nivå som året innan. Det är ingen överraskning, eftersom de bolag som vi köpt tillsammans har en mindre omsättning än dotterbolaget AB Sappa som såldes hösten 2018.

Början av året blev dessutom svagare då några stora kunder avstod från köp inom digital utveckling. Genom gott säljarbete kunde dessa ersättas med nya kundrelationer och svackan var tillfällig.

Inom säkerhetsverksamheten låg den organiska tillväxten på god nivå hela året och den accelererade till och med årets sista månader. Även lönsamhetsutvecklingen inom säkerhetsverksamheten utvecklades bra under räkenskapsperioden.

Virias resultat har under flera år präglats av förändringar i koncernstrukturen och flera poster av engångskaraktär som gör det svårare att jämföra resultatutvecklingen. Så hände även år 2019. Utöver förändringar i koncernstrukturen är den största posten som gör det svårare att jämföra resultatet den försäljningsvinst som redovisades vid försäljning av DNA-aktier. Å andra sidan blev resultatet svagare på grund av nedskrivningar av några fastigheter och goodwillavskrivningar av flera företagsköp som gjorts under de senaste åren.

Vår operativa lönsamhet är ännu inte på den nivå som vi vill och vi utvecklar ständigt verksamheten för att förbättra den. På lång sikt är tillväxt den bästa metoden för att förbättra lönsamheten, eftersom vi då kan dra nya av fördelarna med en större volym.

Viria genomförde under året under ledning av styrelsen en omfattande strategiplanering, där Virias uppdrag och framtid specificeras utifrån olika scenarion. Det är fint att se att de riktlinjer som vi för några år sedan drog upp för att bygga Viria är riktlinjer som fungerar. Riktlinjerna är en bra grund då vi fortsätter utveckla Viria.

Virias uppdrag är att bygga en bättre och tryggare morgondag med hjälp av information och smart teknik. Vårt mål är kraftig tillväxt genom en kundorienterad utveckling av utbudet och kunnandet samt samarbete mellan affärsverksamheterna gällande försäljning och skapande av kundlösningar.

Vi har två starka affärsområden, Informationslösningar och Säkerhetslösningar. Båda växer och gör ett gott resultat och de har en stark marknadsposition. Viria är ett exceptionellt bolag genom affärsområdenas samarbete och de gemensamma lösningarna som skapas. Data som samlas i säkerhetslösningarna kan förädlas och nyttjas i affärsverksamhet.  Exempel som genomförts är till exempel analys av lokalers användningsgrad och trivselfaktorer, där kameror eller rörelsesensorer används som givare, eller användarorienterad förnyelse av administrationssystem för säkerhet.

Året gick snabbt. Fastän takten var lugnare gällande stora förändringar, såsom företagsköp, har bolaget jobbat hårt med att betjäna kunder och utveckla verksamheten. Enligt undersökningar är våra kunder är väldigt nöjda med oss. Det har vi vår engagerade och kompetenta personal att tacka för – tack! Vi satsar fortfarande starkt på att göra personalen till Virias överlägsna konkurrensfördel. Jag vill även tacka alla våra kunder för samarbetet samt aktieägarna för ert engagemang i att utveckla Viria.