Ledningsgruppen

Samu Konttinen

Koncerndirektör

MBA
Anställd i koncernen sedan 2021

Marko Järvinen

VD, Viria Security Ab

Diplomingenjör, eMBA
Anställd i koncernen sedan 2014

Katja Ahola

VD, Aureolis Oy

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 2017 (Aureolis sedan 2001)

Juha Meronen

Juha Meronen

VD, Bitfactor Oy

Politices magister
Anställd i koncernen sedan 2021

Pirjo Suhonen

Pirjo Suhonen

Ekonomidirektör

Ekonomie magister
Anställd i koncernen sedan 2018

Tiina Nieminen

Kommunikationsdirektör

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 1998

Viria-konsernin johtoryhmä

Mika Vihervuori
Koncerndirektör

Diplomingenjör
Anställd i koncernen sedan 2013

Marko Järvinen
VD, Viria Security Ab

Diplomingenjör, eMBA
Anställd i koncernen sedan 2014

Pertti Pikkarainen
Affärsdirektör, Digital säkerhet, Viria Security Ab

Ingenjör
Anställd i koncernen sedan 2017 (LAN&WAN sedan 1993)

Antti Pelkonen
VD, Bitfactor Oy

Diplomingenjör, eMBA
Anställd i koncernen sedan 2018 (Bitfactor sedan 2013)

Katja Ahola
VD, Aureolis Oy

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 2017 (Aureolis sedan 2001)

Tiina Nieminen
Kommunikationsdirektör

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 1998