Ledningsgruppen

Samu Konttinen

Koncerndirektör

MBA
Anställd i koncernen sedan 2021

Marko Järvinen

VD, Viria Security Ab

Diplomingenjör, eMBA
Anställd i koncernen sedan 2014

Katja Ahola

VD, Aureolis Oy

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 2017 (Aureolis sedan 2001)

Juha Meronen

VD, Bitfactor Oy

Politices magister
Anställd i koncernen sedan 2021

Pirjo Suhonen

Ekonomidirektör

Ekonomie magister
Anställd i koncernen sedan 2018

Tiina Nieminen

Kommunikationsdirektör

Filosofie magister
Anställd i koncernen sedan 1998

Mikko Mäkelä

Strategidirektör

Diplomingenjör
Anställd i koncernen sedan 2021