Bolagsstämma

Viria Abp:s bolagsstämma  är planerad att hållas den 6 maj 2021 kl. 14.00 i Seinäjoki. Kallelsen till bolagsstämman kommer antagligen att publiceras i bärjan av april.

Om en aktieägare vill ha ett ärende upptaget till behandling på bolagsstämman, skall ärendet sändas till bolagets styrelse skriftligt senast den 11 mars 2021 till adressen aktiearenden@viria.fi eller Viria Abp,  Cirkelvägen 6, 65100 Vasa.

Bolagsstämma 2020

Protokoll (på finska)
Styrelsens översikt av bolagets strategi och utveckling av ägarvärde (pdf)
Styrelsens översikt av bolagets strategi och utveckling av ägarvärde (video)
Verkställande direktörens översikt (pdf)
Verkställande direktörens översikt (video)
Kallelse till bolagsstämman
Förslag till bolagsstämma
Viria Abp:s årsberättelse och bokslut för år 2019

 

———————————

2019

Kallelse till bolagsstämma

Årsberättelse 2018

Verkställande direktörens översikt

Protokoll

Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma (på finska)

 

Fullmakter

Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt

Protokoll från tidigare bolagsstämmor

Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 (på finska)

Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 (på finska)

Protokoll, extra bolagsstämma 19.1.2017 (på finska)

Protokoll, Anvia Abp:s extra bolagsstämma 29.6.2016 (på svenska)

Protokoll, Anvia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 (på finska)