Förvaltning

Vid förvaltningen av Viriakoncernen följs lagstiftningen i Finland, i synnerhet aktiebolagslagen och bokföringslagen samt bolagsordningen i bolaget.

Virias högsta beslutande organ är bolagsstämman som samlas minst en gång varje år. Bolagsstämman väljer 18 medlemmar till förvaltningsrådet så att det varje år väljs en tredjedel för tre år. Till styrelsen som förvaltningsrådet väljer hör 5–7 styrelsemedlemmar.