Pappersaktier

Har du en Virias pappersaktie? 

Nu är det dags att överflytta aktien till ett värdeandelskonto. 

En pappersaktie motsvarar 100 aktier i Viria. Vid handel på marknadsplatsen Privanet har priset på Virias aktie den senaste tiden varit 23-24 euro per aktie, så utifrån det kan man beräkna att priset på en pappersaktie är till och med 2 400 euro.

Ägaren har nytta av överflyttningen också på så vis att aktieutdelning betalas retroaktivt för tre år. För en pappersaktie är den retroaktiva aktieutdelningen just nu (fram till den 8 maj) 518 euro före skatt.

Vad ska man då göra?

 1. Kontrollera att ditt namn står som aktieägare på den första sidan i aktiebrevet, eller att det finns en anteckning om överflyttning till ditt namn på aktiebrevets frånsida och om bolaget registrerat överflyttningen.
  Om det inte är så, skaffa fram de dokument som bevisar ägandet, till exempel ett köpebrev, en bouppteckning eller ett gåvobrev.
 1. Öppna ett värdeandelskonto i din egen bank om du inte redan har ett. Värdeandelskontots ägare och aktiens ägare ska vara samma person.
 2. Boka tid i din bank för att överflytta aktien till ett värdeandelskonto och be dem skicka dokumenter till Nordea. Ta med
  – aktiebrev(en),
  Nordeas uppdragsblankett,
  – identitetsbevis,
  – värdeandelskontots nummer och
  – vid behov en fullmakt och dokument som bevisar ägandet.

Ingående anvisningar och svar på de vanligaste frågorna här (t ex om aktiebrevet har förkommit):

Vanliga frågor

Du kan också kontakta vårt servicenummer 010 273 2400.

Överflyttningen påverkar inte på telefonanslutninen, Anvias telefonnät överfördes till Elisa 2016.

Varför lönar det sig att överflytta pappersaktierna just nu?

Den 15 april 2021 blir det tio år sedan Viria Abp:s (dåvarande Anvias) aktier anslöts till värdeandelssystemet och största delen av aktierna flyttades till ägarnas värdeandelskonton. Tidpunkten är viktig, eftersom Virias bolagsstämma enligt aktiebolagslagen har möjlighet att besluta att rättigheterna i pappersaktierna förloras. Nästa bolagssstämma är den 6 maj och beslutet kan fattas redan då. Därför rekommenderar vi att de pappersaktier som fortfarande finns kvar överflyttas till värdeandelskonton så snart som möjligt.

Hur ser aktiebrevet ut?

Aktiebrev finns under följande bolagsnamn: Anvia, Vasa Läns Telefon, Vasa Telefon eller Etelä-Pohjanmaan Puhelin.