För ägarna

Viria är ett solitt och lönsamt tillväxtföretag med en stark marknadsposition på en växande marknad. Efterfrågan på säkerhets- och informationssäkerhetslösningar ökar kraftigt och genom att kombinera dessa kan vi som enda aktör i Finland erbjuda komplett säkerhet för företag och samfund. Vi nöjer oss dock inte med att bara trygga informationen, utan vi genererar resultat utgående från denna – Viria är den enda aktören inom branschen som förmår tillföra avancerad analytik till säkerhetstjänsterna.

Vår starka balansräkning möjliggör en kraftig tillväxt genom strategienliga företagsköp. Vårt mål är att expandera även utomlands.

När det gäller ökandet av ägarvärdet så är vårt centrala mål att få till stånd en värdeökning för aktien och erbjuda bättre möjligheter att köpa och sälja aktier. Under de kommande 3–4 åren strävar vi efter att bygga upp ett Viria som i fråga om tillväxtutsikter och lönsamhet har förutsättningar för en eventuell börsnotering.

Viria har en bred finländsk ägarbas. Som ägare står över 30 000 företag och privatpersoner.

Listan över de största ägarna finns här.