Viria har sålt aktier i DNA

Viria Abp har sålt en del av sitt aktieinnehav i DNA. Försäljningspriset uppgick till 16,8 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på över 13,5 miljoner euro för Viria.

Delårsrapport 1–3/2018: Viria växer lönsamt

Viriakoncernens omsättning uppgick under perioden januari–mars till 24,6 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst utan goodwillavskrivningar var 0,5 miljoner euro. Resultatet för redovisningsperioden var 7,8 miljoner euro. Siffrorna är inte jämförbara med…

Viria sålde en del av sina DNA-aktier

Viria Abp har sålt en tredjedel av sina aktier i DNA. Försäljningspriset uppgick till cirka 16 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för Viria för räkenskapsperioden 2018.