Delårsrapport 1-9/2018: Virias strategi ger resultat

Viria-koncernens omsättning uppgick i januari­september till 79,8 miljoner euro Koncerns rörelsevinst utan goodwillavskrivningar uppgick till 2,6 miljoner euro Översiktsperiodens resultat var 18,2 miljoner euro Siffrorna är inte jämförbara med året…

Viria har sålt aktier i DNA

Viria Abp har sålt en del av sitt aktieinnehav i DNA. Försäljningspriset uppgick till 16,8 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på över 13,5 miljoner euro för Viria.