Työpaikat

Viria-konsernissa työskentelee noin 250 alansa asiantuntijaa. Meillä on työkavereina mm. turvalaiteasentajia, projektipäälliköitä, järjestelmäasiantuntijoita, suunnittelijoita ja ratkaisukonsultteja.

Meitä yhdistää yritteliäisyys, asiakasläheisyys ja halu tehdä aina parhaamme.

Tällä hetkellä meillä on avoimia paikkoja seuraavissa tehtävissä: