Elämyksellisyyttä lisäävä verkkoratkaisu

Digitaaliselle aikakaudelle valmistuneen Musiikkitalon verkkoratkaisuun kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta se vastaisi asetettuja vaatimuksia laadun, nopeuden ja tietoturvan osalta. Rakennus sisältää runsaasti edistyksellistä tieto- ja viestintätekniikkaa, jonka ytimessä on skaalautuva verkkoratkaisu.

– Tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja verkot on erotettu toisistaan palomuurilla. Esitystekniikan järjestelmissä kuljetetaan valtavia määriä kuvaa ja ääntä. Verkon luotettavuus ja suorituskyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta musiikinkuulijoiden elämys olisi korkealuokkainen, kertoo projektipäällikkö Kari Salmela.

Verkon toimituksen taustalla oli julkinen kilpailutus.

– Edellytimme verkolta skaalautuvuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Saimme vaatimustasomme mukaisen verkkoratkaisun, jossa kustannustaso pysyi järkevällä tasolla osaavalla toteutuksella ja oikeaa teknologiaa hyödyntäen, kertoo Musiikkitalon IT-asiantuntija Timo Ruohomäki.

Koko tietoverkko laitteistoineen rakennettiin ensin testilaboratorioon, jossa varmistettiin verkon toimivuus.

– Talon verkossa operoivat tietoturvallisesti monet eri toimijat. Tämä onnistuu hyödyntämällä älykkäästi virtuaalisia verkkoja ja palomuureja, sanoo Ruohomäki.

musiikkitalo.fi