Viria CSOC - kyberturvakeskus

Kellon ympäri miehitetty kyberturvakeskuksemme pitää huolen siitä, että asiakkaamme voivat rauhassa keskittyä liiketoimintaansa.

Virian CSOC:n palvelut

Kaikki eivät tarvitse kaikkea, vaan suojauksen tulisi aina olla järkevää ja uhkapinta-alaan mitoitettua.

Lokienhallinta ja SIEM

Lokienhallinnan avulla on mahdollista selvittää jälkeenpäin, mitä on tapahtunut ja kuka on käsitellyt tietoja.

LUE LISÄÄ

 Palvelun avulla voidaan myös osoittaa, että on tehty seurannassa tarvittavat toimet ja täytetty lakisääteiset velvoitteet (esim. EU:n tietosuoja-asetus GDPR). Lokien turvallinen säilyttäminen on tärkeää luottamuksellisten tietojen turvaamiseksi. Lokeja voidaan kerätä tietoturvalaitteista, verkkolaitteista, palvelimista ja sovelluksista. Autamme myös lokienhallinnan ja SIEM-ratkaisun suunnittelussa.

Palvelulla tuotetaan asiakkaalle turvallinen, laajennettava ja suorituskykyinen lokitiedonhallinta- ja säilytyspalvelu. Palvelulla valvotaan, nopeutetaan sekä rajoitetaan lokitietoihin pääsyä. Keskitetty lokitieto mahdollistaa tiedon hyödyntämisen eri liiketoiminnan tarpeisiin, kuten tietoturva-, talous-, IT-, tuotanto-, kirjanpito- tai auditointikäyttöön.

Haluatko lisätietoja? Jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan

SULJE

SOC

SOC (Security Operations Center) on tietoturvan valvonnan ja poikkeustilanteiden tukipilari.

LUE LISÄÄ

SOC on kyberturvan valvontapalvelu, joka toimii vuorokauden ympäri. Kun tunnistaminen tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaan poikkeamiin reagoida nopeasti ja minimoida vahingot.

Asiakkaan tietoturvanäkyvyyden tilannekuva muodostetaan analysoiden, yhdistäen ja käsitellen ympäristöstä saatavaa tilannetietoa. Apuvälineinä käytetään useita työkaluja, kuten lokidataa ja koneoppimista.Tarvittavat toimenpiteet käynnistetään välittömästi tietoturvauhan poistamiseksi asiakkaan kanssa sovitun prosessin mukaisesti.

Haluatko lisätietoja? Jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan

SULJE

Älykäs uhkakuva

Puolustuskyky perustuu tietoon uhkakentästä. Älykäs uhkakuvapalvelu on luotu koostamaan juuri sinulle oleellinen tieto.

LUE LISÄÄ

Proaktiivisen kyberpuolustuksen rakentaminen vaatii luotettavaa ja selkeää uhkatietoa (Threath Intelligence) laajasti. On seurattava uhkatekijöitä, haavoittuvuuksia, kohdistettuja hyökkäyksiä ja hyökkäystapoja, jotta voidaan tehdä oikeita strategisia ja operatiivisia kyberturvan ja riskienhallinnan päätöksiä. Älykäs uhkakuva luo tilannetietoa toimialaasi tai yhtiöäsi koskevista asioista käyttäen lukuisia tietolähteitä, mukaan lukien darkwebin.

Tietoa on saatavilla paljon, mutta sen hyödyntäminen vaatii olleellisen tiedon poimintaa ja jalostamista organisaation käyttöön. Älykäs uhkakuvapalvelumme kohdentaa, käsittelee ja jalostaa tietoa asiakkaan hyödynnettäväksi. Yhdistettynä CSOC-palveluun uhkat havaitaan nopeasti ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä turvataan toimintaa proaktiivisesti.

Haluatko lisätietoja? Jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan

SULJE

Kriittisten teollisuusympäristöjen valvonta

Kriittisten teollisuusympäristöjen laitteiden valvontaan luotu palvelumme tuo varmuutta päivittäiseen toimintaan.

LUE LISÄÄ

Digitalisaatiolla on ollut omat vaikutuksensa myös kriittisiin teollisuus- ja automaatioympäristöihin (OT – SCADA/ICS). Uudet liiketoiminta-, tuki-, ja etähallintaprosessit ovat tuoneet mukanaan myös tietoturvariskejä. Ennen hyvin eristyksissä olleet ympäristöt ovat enenevissä määrin verkottuneina muihin tietojärjestelmiin. Teollisuusympäristöjen järjestelmiä ei välttämättä ole suunniteltu tietoturva edellä ja ns. legacy-laitteiden päivittäminen saattaa olla mahdotonta. Myös näkyvyys ympäristöön on usein heikko. Näin ollen ympäristöt ovat alttiita hyökkäyksille ja kriittisinä ympäristöinä ne ovat houkuttelevia kohteita mm. kohdistetuille hyökkäyksille.

Valvontapalvelullamme saat perusasiat kuntoon. Automaattinen järjestelmä-/laiteinventaario tuottaa näkyvyyden laitteisiin ja järjestelmiin sekä niiden tilaan. Passiivisen monitorointi mahdollistaa ympäristöjen käyttäytymisen seurannan häiriöttä. CSOC seuraa ja reagoi tietoturvauhkiin ja -tapahtumiin. Hajautettuihin toimisto- ja tuotantoympäristöihin skaalautuva ratkaisu myös yhtenäistää tietoturvan tasoa.

Haluatko lisätietoja? Jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan

SULJE

Korotettujen käyttöoikeuksien valvonta

Palvelulla tiedät kenen toimesta, milloin ja mitä digitaalisissa järjestelmissä on tehty.

LUE LISÄÄ

Korotettujen käyttöoikeuksien valvonta (Priviliged Access Management) on tunnusten, valtuuksien ja sessioiden tietoturvalliseen hallintaan ja valvontaan tuotettava palvelu. Palvelu tarjoaa luotettavan hallinnan kaikkien haluttujen digitaalisten järjestelmien tunnusten ja salasanojen hallintaan. Virian CSOC – kyberturvakeskus valvoo reaaliaikaisesti mitä milläkin tunnuksilla tehdään, ja kenen toimesta.

Palvelussa seurataan ja hallitaan sessioita, ylläpitotunnuksia, hyväksyntäprosesseja ja näin varmistetaan tietoturvallinen käyttö korotetun käyttöoikeuden tunnuksille. Jos jotain silti pääsee tapahtumaan, niin tapahtumaketjun tallennuksella päästään kartalle tapahtumista ja siitä, mistä ja kenen toimesta ne ovat aiheutuneet.

Palvelun tarjoaa valmiit hyvät käytännöt korotettujen käyttöoikeuksien valvontaan ja hallintaan helpolla ja nopealla käyttöönotolla.

Haluatko lisätietoja? Jätä yhteystietosi ja palaamme asiaan

SULJE

Lue lisää CSOC:sta

Kokonaisvaltainen tietoturvaratkaisu

Viria on toimittanut energiayhtiö Kuopion Energialle kattavan ja kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka sekä suojaa että reagoi välittömästi erilaisiin tietoturvauhkiin. Kuopion Energia on yhteiskunnalle kriittisten infrastruktuuripalveluiden tarjoaja, joten myös tietoturvasta huolehtiminen on heille välttämättömyys.…

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisätietoja palveluistamme. Ota yhteyttä, niin etsitään tarpeisiinne sopiva ratkaisu.