Ehkäise tehokkaasti turvallisuusriskejä

Tallentava kameravalvonta on kellonajasta ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä. Kameravalvonta sekä ehkäisee ennakolta vahinkoja että auttaa tapahtumien jälkiselvittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan valvoa esimerkiksi teollisuuden prosesseja.

Lue lisää kameravalvonnasta

Hälytyskeskuksemme huolehtii puolestasi

Kameravalvonnan tueksi Virian tarjoaa erilaisia lisäpalveluita, kuten virtuaalivartiointia tai hälytyskuvan valvontapalveluita. Etävalvonnan ohella Virian hälytyskeskuspäivystäjät suorittavat teknistä valvontaa ja pitävät huolen siitä, ettei yllätyksiä pääse tapahtumaan.