Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2018 vuosikertomuksesta

Vuosi 2018 oli kolmas voimakkaan rakenteellisen muutoksen vuosi Viriassa. Muutosvauhtiin nähden voimme olla tyytyväisiä toimintamme tulokseen. Kannattavuutemme nousi erittäin korkeaksi pääosin myyntivoittojen ansioista, ja kaikki ydinliiketoiminnat paransivat myös operatiivista kannattavuuttaan. Konserni kasvoi orgaanisesti 11 %, ja lisävauhtia kasvulle antoivat yrityskaupat.

Alkaneena vuonna panostamme vahvasti oman toimintamme selkeyttämiseen, yhteistoimintaan ja järjestelmiin, jotta tulevaisuudessa pääsemme tavoittelemallemme tulostasolle myös operatiivisesti. Pitkällä aikavälillä pyrimme kaksinkertaistamaan sen nykytasosta.  Mittava kehityshanke on myös IFRS-raportoinnin käyttöönotto. Sen ansiosta sijoittajat saavat toiminnastamme ja taloudellisesta tuloksestamme jatkossa entistä vertailukelpoisemman kuvan suhteessa pörssiyhtiöihin, joiden ei tarvitse tehdä poistoja ostettujen yritysten liikearvosta. Lukuisien yritysostojemme vuoksi liikearvopoistot muodostavat merkittävän erän Virian tilinpäätöksessä, vuonna 2018 ne olivat 5,7 M€.

Meillä on nyt ne liiketoiminnat, joita tarvitsemme vahvan ja menestyvän yhtiön rakentamiseen. Keväällä 2018 laajensimme toimintaamme ohjelmistokehitykseen ostamalla digipalveluyritys Bitfactorin. Yhdessä Aureoliksen data-analytiikan kanssa se muodostaa Virian liiketoiminnan toisen tukipilarin, tietoliiketoiminnan. Ohjelmistokehitys ja analytiikka ovat voimakkaasti kasvavia ja kannattavia, eikä niiden kysynnälle ei käynnissä olevassa digitalisaatiovallankumouksessa näy loppua. Tämän vuoden alussa ostimme Aureolis Oy:stä suuremman osuuden ja siitä tuli näin ollen Virian tytäryhtiö.

Positiivista on ollut myös TV-ohjelmistoja kehittävän Hibox Systems Oy:n vahva kasvu ja tulosparannus.

Turvaliiketoimintamme jatkaa ”yksi turvallisuus” -strategian toteuttamista. Jotta voimme toimittaa asiakkaillemme kokonaisturvallisuuden ratkaisut lupauksemme mukaisesti yhtenä kokonaisuutena, fuusioimme Securin ja LAN&WANin yhdeksi Viria Security Oy:ksi. On tehokkaampaa hallita turvallisuutta keskitetysti kuin lukuisten eri järjestelmien kautta. Siksi Security kehittää asiakasportaaliaan, jonka avulla useita turvajärjestelmiä voidaan keskittää yhden näkymän ja hallinnan alle. Ensimmäinen versio tästä OneManage-järjestelmästä saadaan asiakkaidemme käyttöön alkaneena vuonna.

Mitä yhteistä sitten on turva- ja tietoliiketoiminnoilla? Analytiikan ja tekoälyn avulla pystymme rakentamaan entistä tehokkaampia turvallisuusratkaisuja. Ohjelmistokehitystä taas tarvitaan nivomaan eri teknologiat toimivaksi kokonaisuudeksi. Toisaalta erilaiset turvajärjestelmät, kuten kameravalvonta tuottaa tietoa, jota asiakkaamme voivat hyödyntää liiketoimintansa kehittämiseen analytiikan ja ohjelmistokehityksen avulla. Nykyisin lukko ja valvontakamera ovatkin osa teollista internetiä. Osaamisemme avulla pystymme myös rakentamaan laajojakin teollisen internetin ratkaisuja rajoittumatta mitenkään vain turvateknologiaan.

Strategiamme toteuttaminen on merkinnyt viime vuosina useita yritysostoja, mutta myös keskittymistä ja luopumista. Kuluneena vuonna luovuimme onnistuneesti tv-operaattori AB Sappasta, joka ei enää kuulunut strategiaamme. Sijoituksena se kuitenkin oli erittäin tuottoisa. Kauppa vahvisti entisestään vahvaa pääomatilannettamme, jota voimme käyttää toimintamme kasvattamiseen myös jatkossa.

Tärkein tekijä yrityksen menestymisen ja parhaan asiakaskokemuksen tuottamisen kannalta on hyvinvoiva, sitoutunut ja osaava henkilöstö. Virian henkilöstö osoitti luottavansa yhtiön tulevaisuuteen sijoittamalla omia rahojaan uuteen osakekannustinjärjestelmään viime syksynä. Osakkeita osti yli puolet konsernin henkilöstöstä. Sijoitustuoton lisäksi he voivat saada aikaisintaan vuonna 2021 lisäosakkeita palkkioksi sitoutumisestaan.

Viriasta on tullut vahvasti valtakunnallinen yhtiö. Yli sadan vuoden ajan olemme olleet luomassa ihmisten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä pohjalaismaakunnissa, nyt rakennamme vastuullista digitalisaatiota ja turvallisuutta koko Suomeen. Vastuullisuudesta enemmän toisaalla tässä vuosikertomuksessa.

Kuluneesta hienosta vuodesta osoitan isot kiitokset asiakkaillemme ja omistajillemme luottamuksesta Viriaa kohtaan sekä henkilöstölle vahvasta palvelukyvystä ja sitoutumisesta. Teidän kanssanne on hyvä jatkaa Virian kehittämistä edelleen.