Toimitusjohtajan katsaus

 

Vuoden 2019 vuosikertomuksesta

Vuoteen 2019 Viria lähti jälleen hieman erinäköisenä kuin aiemmin. Puolitoista vuotta osakkuusyhtiönä olleesta data-analytiikkayhtiö Aureolis Oy:stä tuli vuodenvaihteessa Virian tytäryhtiö, ja sen tulos on ensimmäistä kertaa mukana konsernin tilinpäätöksessä. Toiminnallisesti Aureolis oli mukana konsernissa jo osakkuusyhtiönäkin, mutta kuluneen vuoden aikana yhteistyö on entisestään tiivistynyt.

Myös toinen yritysostomme tapahtui alkuvuonna. Spellpoint Oy toi Viriaan identiteetin- ja pääsynhallinnan osaamista, jonka merkitys yritysten kyberturvallisuuden varmistamisessa on pilvipalveluiden yleistyessä kasvanut huomattavasti.

Vaikka saimme konserniin uusia yhtiöitä, koko vuoden liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta. Se ei tullut yllätyksenä, sillä ostetut yhtiöt ovat yhteensäkin liikevaihdoltaan pienempiä kuin vuoden 2018 syksyllä myyty tytäryhtiö AB Sappa.

Alkuvuotta heikensivät lisäksi muutaman ison asiakkaan tekemät supistukset digitaalisen kehittämisen hankinnoissa. Hienosti hoidetulla myyntityöllä ne saatiin kesän ja syksyn aikana korvattua uusilla asiakkuuksilla, ja notkahdus jäi väliaikaiseksi.

Turvaliiketoiminnassa orgaaninen kasvu oli koko vuoden hyvällä tasolla ja jopa kiihtyi vuoden viimeisinä kuukausina. Myös turvaliiketoiminnan kannattavuus kehittyi tälläkin tilikaudella hyvään suuntaan.

Virian tulosta ovat useana vuonna leimanneet konsernirakenteen muutokset ja useat kertaluonteiset erät, jotka vaikeuttavat tuloskehityksen vertailtavuutta. Näin kävi myös vuonna 2019. Konsernirakenteen muutoksen lisäksi suurimpana vertailukelpoisuutta heikentävänä eränä oli DNA-osakkeiden myynnistä tuloutunut myyntivoitto. Toisaalta tulosta heikensivät muutamiin kiinteistöihin kohdistuneet arvonalennukset sekä viime vuosien useista yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot.

Operatiivinen kannattavuutemme ei ole vielä sillä tasolla, jolla sen haluaisimme olla, ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme sen parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä paras keino kannattavuuden nostamiseksi on kuitenkin kasvu, jolloin pystymme hyödyntämään suuremman volyymin tuomia etuja.

Toteutimme vuoden aikana hallituksen johdolla laajan strategiatyön, jossa Virian tehtävää ja tulevaisuutta määriteltiin eri skenaarioiden pohjalta. Oli hienoa huomata, että muutama vuosi sitten tekemämme linjaukset, joilla Viriaa on rakennettu, ovat olleet oikeansuuntaisia. Niiden pohjalta on hyvä jatkaa Virian kehittämistä edelleen.

Virian perustehtävänä on rakentaa parempaa ja turvallisempaa huomista tiedon ja älykkään teknologian avulla. Tavoitteenamme on voimakas kasvu, joka perustuu tarjooman ja osaamisen asiakastarvelähtöiselle kehittämiselle sekä liiketoimintojemme yhteistyölle myynnissä ja asiakasratkaisuiden luomisessa.

Meillä on kaksi vahvaa liiketoiminta-aluetta, Tietoratkaisut ja Turvaratkaisut. Molemmat kasvavat ja tekevät tulosta erikseen, ja niillä on vahva asema omilla markkina-alueillaan. Erityiseksi Virian tekee liiketoimintojen keskinäinen yhteistyö ja siitä syntyvät yhteiset ratkaisut. Turvallisuusratkaisuista kertyvää dataa voidaan hyödyntää jalostamalla sitä liiketoiminnan hyväksi. Toteutuneita esimerkkejä on vaikkapa tilojen käyttöasteen ja viihtyvyystekijöiden analytiikka, jossa antureina hyödynnetään kameroita tai liikesensoreita, tai turvallisuuden hallintajärjestelmän käyttäjälähtöinen uudistaminen.

Vuosi kului taas nopeasti. Vaikka rauhoitimme tahtia näyttävien muutosten, kuten yrityskauppojen toteuttamisessa, on yhtiössä tehty hurjasti työtä asiakkaiden palvelemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Asiakastyytyväisyytemme on tutkitusti erittäin korkeaa tasoa. Tästä on kiittäminen sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöämme – kiitos! Ponnistelemme edelleen tehdäksemme siitä Virialle ylivertaisen kilpailuedun. Haluan myös kiittää kaikkia asiakkaitamme yhteistyöstä sekä osakkeenomistajia sitoutuneisuudestanne Virian kehittämiseen.