Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2017 vuosikertomuksesta

Vuotta 2017 voi pitää Virialle monella tapaa menestyksekkäänä. Loimme onnistuneilla yrityskaupoilla Virialle sen strategian mukaisen liiketoimintaperustan, jolle voitiin ryhtyä rakentamaan yhtiön tulevaisuutta. Myös taloudelliseen tulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Konsernin liikevaihto kasvoi jopa odotuksiamme enemmän ja kaikki liiketoimintayhtiöt kasvoivat ja paransivat kannattavuuttaan.

Virian päätös valita yritysten ja yhteisöjen kokonaisturvallisuus liiketoimintansa keskiöön vaikuttaa oikealta ratkaisulta. Tietoturvan kysyntä kasvaa voimakkaasti, ja toukokuusta lähtien sovellettava EU:n tietosuoja-asetus asettaa entistä suurempia vaatimuksia yritysten tietoturvan järjestämiselle. Myös väestön ikääntyminen ja terveydenhoidon uudistukset nostavat turvallisuuteen liittyvät asiat pinnalle. VTT:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan teknologiatoimittajat näkevät juuri turvallisuuden tärkeimpänä hoivarobotiikan soveltamisalueena. Sote-ala onkin yksi Virian tärkeimmistä asiakasryhmistä ja siellä eniten kasvava alue on henkilöturvallisuuden teknologiaratkaisut.

Strategiamme pohjautuu ”yksi turvallisuus” -teemaan. Digitalisoituvassa maailmassa tiedon, omaisuuden ja ihmisten suojaamiseksi tarvitaan sekä tietoturvan että fyysisen turvallisuuden ratkaisuja. Tehokkaimman suojauksen saa hallinnoimalla eri turvapalveluita yhteisesti. Juuri tällaista kokonaisturvallisuutta Viria haluaa asiakkailleen tuottaa.

Tiedon turvaamisen lisäksi teemme siitä myös tulosta. Puhutaan tiedolla johtamisesta, eli autamme asiakkaitamme keräämään, jalostamaan ja analysoimaan tietoa ja käyttämään sitä liiketoimintapäätösten pohjana. Teemme uraauurtavaa työtä turvallisuusjärjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämisessä liiketoiminnassa. Esimerkiksi kameravalvonnasta saatavaa tietoa voi analysoida ja hyödyntää vaikkapa markkinoinnissa. Näin yritysturvallisuuteen laitetusta kulusta voi syntyä myös tuottoa.

Kokonaisratkaisuiden tuottaminen edellyttää tietysti vahvaa yhteistyötä konsernin sisällä. Jo yritysostojen neuvotteluvaiheessa totesimme eri yhtiöiden välillä olevan runsaasti synergioita sekä asiakasnäkökulmasta että toiminnallisesti. Myöhemmin näkemys vain vahvistui. Aloitimme syksyllä laajan integraatioprojektin, joka jatkuu tänä vuonna. Esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä ja palvelukehityksessä teemme jo yhteistyötä Viria Securin, Viria LAN&WANin, Aureoliksen ja emoyhtiön kesken. Tämän vuoden keväällä aikomuksemme on yhdistää Viria Securi ja Viria LAN&WAN myös juridisesti Viria Security Oy:ksi. Jatkossa investoimme lisää kykyymme auttaa asiakkaitamme digitalisoinnin turvallisessa toteuttamisessa.

On ollut hienoa huomata, miten positiivisen vastaanoton uusi strategiamme on saanut niin asiakkailta kuin omistajiltakin. Suurenmoinen osoitus tästä ovat olleet Viriaan tehdyt merkittävät sijoitukset viime syksyn ja tämän talven aikana, isoimpana LähiTapiolan ja Tesin yhteensä yli 11 miljoonan euron sijoitus. Nämä kasvattavat intoa jatkaa Virian kehittämistä edelleen.

Ensimmäinen vuotemme Viria-konsernina sisälsi paljon muutoksia niin konsernin rakenteessa kuin toiminnassakin. Haluan erityisesti kiittää kahta tahoa: Ensinnäkin henkilöstöämme vahvasta sitoutumisestanne ja innostuksestanne sekä omistajiamme luottamuksestanne Viriaa kohtaan.