Osinko

Viria-konsernin emoyhtiö Viria Oyj harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Hallitus on linjannut voitonjaon periaatteeksi, että yhtiö jakaa omistajille vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa. Osinko maksetaan ainoastaan arvo-osuusjärjestelmässä oleville osakkeille. Osinko vanhenee 3 vuodessa. Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmästä saat täältä.

Osinko ja verotus

Vuodesta 2014 alkaen 25 % osingosta on yksityishenkilöille veronalaista pääomatuloa, josta suoritetaan 30 %:n ennakonpidätys. Näin ollen osingosta menee veroa 7,5 %.

Viria Oyj on ilmoittanut verottajalle tiedot vuoden 2018 aikana maksetuista osingoista. Yksityishenkilön täytyy tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksestaan, että osinko on merkitty veroilmoitukseen.

Veroilmoituksessa tarvittavia tietoja ovat:
Yhtiön nimi: Viria Oyj
Y-tunnus: 0747682-9
Osakkeen vertailuarvo 2017 (verovuodelle 2018): 18,53 €

Viria Oyj (2016 asti Anvia Oyj) on maksanut osinkoa viime vuosilta seuraavasti:

2008: 100 €
2009: 92 €
2010: 103 €
2011: 80 €
2012: 81 €
2013: 80 €
2014: 82 €
2015: 80 €
2016: 160 €

Osakemäärän lisäämisen (1:100) jälkeen:

2017: 1,45 €
2018: 1,83 €