Osinko

Viria-konsernin emoyhtiö Viria Oyj harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa. Hallitus on linjannut voitonjaon periaatteeksi, että yhtiö jakaa omistajille vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa. Vuoden 2015 tuloksesta Viria Oyj on maksanut osakkailleen osinkoa 80 euroa/osake.
Osinko maksetaan ainoastaan arvo-osuusjärjestelmässä oleville osakkeille. Osinko vanhenee 3 vuodessa. Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmästä saat täältä.

Osinko ja verotus

Vuodesta 2014 alkaen 25 % osingosta on yksityishenkilöille veronalaista pääomatuloa, josta suoritetaan 30 %:n ennakonpidätys. 80 euron osingosta veron osuus on 6 euroa, eli osakkeenomistajan tilille maksetaan 74 €.

Viria Oyj on ilmoittanut verottajalle tiedot vuoden 2016 aikana maksetuista osingoista. Yksityishenkilön täytyy tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksestaan, että osinko on merkitty veroilmoitukseen.

Veroilmoituksessa tarvittavia tietoja ovat:
Yhtiön nimi: Viria Oyj
Y-tunnus: 0747682-9
Vertailuarvo 2015: 1234,21 €

Viria Oyj (2016 asti Anvia Oyj) on maksanut osinkoa viime vuosilta seuraavasti:

  • 2008: 100 €
  • 2009: 92 €
  • 2010: 103 €
  • 2011: 80 €
  • 2012: 81 €
  • 2013: 80 €
  • 2014: 82 €
  • 2015: 80 €
  • 2016: 160 €