Osakemäärän lisääminen (ns. osakesplittaus)

Viria Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 27.10. toteutettavalla maksuttomalla osakeannilla, jossa jokaista vanhaa osaketta kohti osakkeenomistaja saa 99 uutta osaketta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä maksuton osakeanti /splittaus tarkoittaa?

Viria Oyj kasvattaa yhtiön osakkeiden lukumäärän nykyiseen verrattuna satakertaiseksi. Tämä toteutetaan maksuttomalla osakeannilla, jossa jokaista vanhaa osaketta kohti osakkeenomistaja saa 99 uutta osaketta. Osakkeiden yhteisarvo ei muutu, joten yhden osakkeen arvo on jatkossa yksi sadasosa aikaisemmasta. Esimerkiksi jos henkilöllä on ollut 3 Virian osaketta, jatkossa osakkeita on 300 ja niiden yhteisarvo on sama kuin kolmella vanhalla osakkeella.

Juridisesti ei ole kyse osakkeen jakamisesta, mutta arkikielessä myös tästä käytetään usein sanaa osakesplittaus.

Miksi splittaus toteutetaan?

Osakkeiden lukumäärän lisääminen helpottaa niiden ostamista ja myyntiä, kun osakekohtainen hinta ei ole niin korkea. Koska valtaosa Virian omistajista omistaa nyt vain yhden osakkeen, jatkossa he voisivat esimerkiksi myydä vain osan nykyisestä omistuksestaan tai kasvattaa omistustaan pienemmissä erissä. Toimenpide on myös osa pörssikelpoisuuteen valmistautumista, pörssissä yhden osakkeen hintataso on yleensä korkeintaan joitakin kymmeniä euroja kappaleelta.

Virian yhtiökokous päätti asiasta viime toukokuussa ja valtuutti yhtiön hallituksen päättämään toteutuksen yksityiskohdista ja ajankohdasta.

Muuttuuko osakkeen arvo?

Osakkeiden yhteisarvo ei tässä yhteydessä muutu. Yhden osakkeen arvo on jatkossa noin yksi sadasosa aiemmasta. Lokakuun puolivälissä Virian osakkeilla toteutettiin kauppoja 2000 euron kappalehinnalla. Tällä hinnalla laskettuna uuden osakkeen arvo olisi 2000 jaettuna sadalla eli 20 euroa.

Koska Virian osaketta ei ole listattu pörssissä, sillä ei ole noteerattua markkinahintaa, vaan osakkeen hinta määräytyy aina sen mukaan, mitä ostaja ja myyjä keskenään sopivat.

Mitä osakkeenomistajan pitää tehdä?

Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä mitään. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä 27.10.2017 ja se näkyy arvo-osuustilillä siten, että tilillä oleva Virian osakkeiden määrä on aikaisempaan nähden satakertainen. Esimerkiksi jos henkilöllä on ollut 3 Virian osaketta, jatkossa osakkeita on 300 ja niiden yhteisarvo on sama kuin kolmella vanhalla osakkeella.

Entä jos minulla on paperiosake?

Paperiosakkeiden kohdalla muutos tapahtuu vasta sitten, kun osake viedään arvo-osuusjärjestelmään. Paperiosakkeen muuttaminen arvo-osuudeksi kannattaa, sillä vain arvo-osuusjärjestelmässä oleville osakkeille maksetaan osinkoa ja niillä voi osallistua yhtiökokoukseen. Paperiosakkeita on Virian osakkeista enää murto-osa.

Paljonko Virialla on kaikkiaan osakkeita?

Osakeannin jälkeen Virian osakkeiden kokonaismäärä on 5 383 600 kappaletta.