Arvo-osuusjärjestelmä

Viria Oyj:n (ent. Anvia Oyj) osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, joka on sähköinen osakkeiden sekä muiden arvopapereiden rekisterijärjestelmä. Arvo-osuusjärjestelmässä olevat osakkeet ja muut arvopaperit ovat arvo-osuuksina, joita säilytetään omistajakohtaisilla arvo-osuustileillä. Ainoastaan vaihtamalla osakkeensa arvo-osuudeksi saa osingon ja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtakirjalla.

Alla ohjeet niille osakkeenomistajille, joiden osakkeita ei ole vielä rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään.

 1. Tarkista, onko nimesi merkitty osakekirjan etusivulle osakkeenomistajaksi, tai onko osakekirjan kääntöpuolella siirto nimellesi ja onko Viria Oyj (tai Anvia Oyj tai Vaasan Läänin Puhelin Oy) rekisteröinyt siirron.
  Mikäli ei ole, hanki omistusoikeuden osoittavat asiakirjat, esim. kauppakirja, perukirja tai lahjakirja.
  Jos sinulla ei ole arvo-osuustiliä, avaa sellainen omassa pankissasi. Arvo-osuustilin omistaja tulee olla sama kuin osakkeen omistaja.
 2. Vie Nordean konttoriin osakekirja(t) ja toimeksiantolomake (pdf).
  Ota mukaan
  – henkilöllisyystodistus
  – arvo-osuustilin numero
  – tarvittaessa valtakirja sekä tarvittavat omistusoikeuden osoittavat asiakirjat.

Myös useimmat pankit tarjoavat palvelua, jossa ne toimittavat osakekirjat Nordeaan puolestasi.

Huomaa, että omistuksen muutoksia ei enää voi rekisteröidä Virialla, vaan rekisteröinti uudelle omistajalle tehdään Nordean konttorissa samalla kun osake kirjataan arvo-osuustilille.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 

Olen hukannut osakekirjani, mitä teen?

Jos osakekirja ei ole tallessa, eikä sitä etsinnöistä huolimatta löydy, pitää se kuolettaa käräjäoikeudessa ennen arvo-osuuksiksi vaihtamista. Käräjäoikeus perii kuolettamisesta maksun.
Kuolettamisesta saat tarkemmat ohjeet sähköpostitse osakeasiat (at) viria.fi tai puhelimitse 044 411 4045.

Olen ostanut/saanut osakekirjoja, eikä muutosta ole rekisteröity osakekirjalle.

Ota alkuperäiset saantoasiakirjat (ks. alla) mukaan ja tuo osakekirjat Nordean konttoriin.
Ota mukaan arvo-osuustilisi numero tai huolehdi arvo-osuustilin avaamisesta, viimeistään osakekirjojen luovuttamisen yhteydessä.

Mitä ovat saantoasiakirjat?

Saantoasiakirjoilla todistetaan omistusoikeus osakkeeseen, mikäli omistusmuutosta ei ole rekisteröity osakekirjalle. Tällainen on esimerkiksi kauppakirja, lahjakirja tai ositussopimus.

Kun osake on saatu perintönä, tarvitaan rekisteröity tai vahvistettu perukirja tai perukirja liitteineen ja sukuselvitys sekä lainvoimainen perinnönjakokirja. Jos osake on saatu testamentilla, tarvitaan edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi testamentti, sen mahdollinen valvontapöytäkirja sekä selvitys testamentin lainvoimaisuudesta.

Omistan osakkeet yhdessä toisen henkilön kanssa

Arvo-osuusjärjestelmään siirryttäessä suositellaan, että yhteisomistus puretaan ennen osakkeiden kirjaamista arvo-osuustilille, koska yhteisomistuksesta aiheutuu käytännössä hankaluuksia esim. arvo-osuustilin hallintaan ja omistukseen liittyvissä järjestelyissä.
Esim. aviopuolisoiden yhteisesti omistamia osakkeita ei voida kirjata toisen aviopuolison yksin omistamalle arvo-osuustilille.