Osake

Viria Oyj:ssä (aik. Anvia Oyj) on 5 789 724 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa edustajalleen valtakirjalla.

Viria Oyj toteutti lokakuussa 2017 maksuttoman osakeannin, jossa osakkeenomistaja sai kutakin osaketta kohti 99 uutta osaketta. Katso asiasta kertova tiedote täältä.

Koska Virian osake ei ole listattu, sillä ei ole noteerattua markkinahintaa, vaan myyntihinta määräytyy aina ostajan ja myyjän sopimuksella. Privanet-kauppapaikalla Virian osakkeilla tehtyjen kauppojen kurssikehitys lokakuusta 2020 huhtikuuhun 2021 näkyy alla olevasta kaaviosta. Viimeisimpien kauppojen hinnan voi katsoa Privanetin sivuilta.

Arvo-osuusjärjestelmä

Viria Oyj:n osakkeet ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä, eli osakekirjan sijasta osake on kirjattu kunkin osakkeenomistajan henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Osingon maksaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että hänen omistamansa osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.
Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmästä saat täältä.

Muutokset omistuksessa

Kun arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyn osakkeen omistaja vaihtuu, omistajanvaihdos rekisteröidään tilinhoitajayhteisön toimesta (esim. pankki).

Uuden omistajan merkitsemiseksi arvo-osuusjärjestelmään täytyy esittää kirjallinen selvitys omistajanvaihdoksesta sille pankille, jossa on luovuttajan (edellisen omistajan) arvo-osuustili. Tällainen selvitys voi olla esim. alkuperäinen kauppakirja, perukirja ja lainvoimainen perinnönjakokirja, josta käy selvästi ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle.

Jos osaketta ei ole vielä siirretty arvo-osuusjärjestelmään, se tulee tehdä viimeistään omistusmuutoksen jälkeen, jotta tiedot osakerekisterissä ovat oikein ja mahdollinen osinko maksetaan oikealle omistajalle. Muutos omistukseen rekisteröidään samalla, kun osake kirjataan arvo-osuusjärjestelmään, ja tällöin tarkastetaan omistuksen osoittavat asiakirjat, kuten kauppakirja, lahjakirja tai perinnönjakokirja. Katso tarkemmin arvo-osuusjärjestelmästä kertovalta sivulta.