Sisäpiiri

Vaikka Viria on listaamaton yhtiö, se noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta soveltuvin osin. Virian hallitus on lisäksi vahvistanut Virian sisäpiiriohjeen, joka täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja sisältää ohjeet koskien sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa. Yhtiön sisäpiiriohje on jaettu kaikille yhtiön määrittelemille johtotehtävissä toimiville henkilöille ja lisäksi ohje on saatavilla yhtiön intranetissä.

Viria on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, konsernijohtajan ja hänen sijaisensa sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään.

Virian johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Virian osakkeilla 30 päivää ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista eikä julkistamispäivänä. Kaupankäyntirajoitus koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai ovat muuten osallisina tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen valmistelemisessa tai laatimisessa tai joilla on pääsy edellä mainittuihin dokumentteihin ennen niiden julkistamista.