Hallinnointi

Viria-konsernin hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia ja kirjanpitolakia sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.

Virian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokous valitsee 18-jäsenisen hallintoneuvoston jäsenet siten, että vuosittain valitaan jäsenistä kolmannes kolmeksi vuodeksi. Hallintoneuvoston valitsemaan hallitukseen kuuluu 5–7 jäsentä.