Fyysinen turvallisuus

Tarjoamme kaikki yrityksen ja kiinteistön tarvitsemat turvapalvelut kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmistä lukitukseen, oviautomatiikkaan ja etähallintaan.

Pelkkä digitaalinen tietoturva ei riitä – tieto täytyy edelleen suojata myös fyysisesti. Tarjoamme kaikki yrityksen ja kiinteistön tarvitsemat turvapalvelut kulunvalvonta-ja hälytysjärjestelmistä lukitukseen, oviautomatiikkaan ja etähallintaan sekä tekniset ratkaisut henkilöturvallisuuteen. Tekniikan kehitys on mahdollistanut digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden hallinnan yhtenä kokonaisuutena, ja siinä olemma edelläkävijä.

Securi on yksi Suomen suurimmista turva-alan yhtiöistä. Sen liiketoimintaan kuuluvat sähköiset turvajärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut ja etähallinta. Securilla on vahva valtakunnallinen palvelukyky, omia toimipisteitä sillä on 19 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Viime vuodet ovat olleet Securille voimakkaan kasvun aikaa, vuoden 2012 jälkeen se on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa. Kasvu on syntynyt erityisesti sähköisistä turvajärjestelmistä, joista yhä merkittävämmän osan Securi toimittaa asiakkaille jatkuvana palveluna. Toimialalle räätälöityjä turvaratkaisuja Securi tuottaa mm. sote- ja kaupan aloille.

Lue lisää Securin omilta sivuilta.

Tansec Oy:n erityisosaamista ovat ilmoituksensiirtojärjestelmät, joilla varmistetaan esim. palo- tai murtohälytyksen kulku oikeaan osoitteeseen mahdollisimman nopeasti ilman katkoksia. Tansecin ip-pohjaista hälytys- ja etähallintajärjestelmää myydään useiden jälleenmyyjien kautta.

Lue lisää Tansecin sivuilta.