Tiedon jalostaminen

Tieto on valtava voimavara yritykselle, kun sitä voidaan analysoida, jalostaa ja ennen kaikkea hyödyntää liiketoiminnassa. Luomme tiedosta tuloksia.

Nykyaikaiset järjestelmät tuottavat yrityksissä valtavan määrän tietoa. Yrityksen pääomaksi tieto muuttuu kuitenkin vasta, kun sitä voidaan analysoida, jalostaa, jakaa ja hyödyntää liiketoiminnassa. Tähän Viria pyrkii tuottamaan asiakkailleen ratkaisuja.

Tiedon jalostaminen on Virian liiketoiminnoista se, jonka odotetaan lähivuosina kasvavan eniten. Tiedon käsittely ja hyödyntäminen liittyy tiiviisti myös Virian muihin liiketoimintoihin: Turvajärjestelmät tuottavat runsaasti tietoa, jota voidaan hyödyntää nykyistä paljon laajemminkin, ja tietoverkot ovat välttämättömiä tiedon keräämisessä ja siirtämisessä.

Lue lisää
tytäryhtiömme Bitfactor: www.bitfactor.fi 
osakkuusyhtiömme Aureolis: www.aureolis.fi