Käyttöehdot

Viria-konsernin verkkosivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Virian sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Virian verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Virian etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Lehdistötiedotteita, materiaalipankin aineistoa ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, kun lähde mainitaan. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Vastuuvapaus

Virian verkkosivut esitetään sitoumuksetta. Viria ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Viria ei takaa verkkosivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.

Yksityisyyden suoja

Viria noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely Viriassa perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Virian verkkosivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan pysyvään asiakas-, työnhakija- tai suoramarkkinointirekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti. Päivitämme tietoja valikoiduista ulkopuolisista lähteistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta ja Itellan osoitepalvelusta.

Asiakkaillamme on oikeus tarkastaa, mitä tietoa hänestä on talletettu, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas voi myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojensa käytön.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista.

Henkilötietoja ja muita asiakastietoja luovutetaan tietoja pyytävälle viranomaisille silloin, kun viranomaisella on siihen lakiin perustuva oikeus. Virialla on velvollisuus luovuttaa asiakkaitamme koskevia tietoja laissa säädetyssä laajuudessa viranomaisille laissa säädetyillä perusteilla. Lisäksi voimme luovuttaa tietojasi mahdollisille alihankkijoille, jolloin huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisina.